Kategoriler
Haberler

Ne Kadar Kullanıyoruz?

Boehringer Ingelheim’dan Türkiye’deki Doktor ve Hastalara Yönelik Sosyal Medya Araştırması

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan internet ve sosyal medyanın Türk hastaları ve doktorları tarafından hangi oranda ve düzeyde kullanıldığını saptamak üzere yapılan araştırma sonucu, doktorların %95’inin internette aktif olduğunu ve zamanlarının % 47’sini bilimsel araştırmalara ayırdıklarını ortaya koydu. 1,2.

Boehringer Ingelheim Türkiye, Klinik Kalite ve İlaç Güvenliliği Departmanı tarafından hazırlanan 604 doktor ve 1204 hastayı kapsayan araştırma, bu yıl Istanbul’da gerçekleşen 11. IsoP Kongresi’nde 2 adet poster sunumu ile yer almıştır. Bu araştırmada, internetin ve sosyal medyanın Türk sağlık çalışanlarının ve hastaların sağlık ve ilaçların yan etkileri hakkında bilgilere erişmesi üzerinde etkileri gösterilmiştir.

Doktorların günlük pratiklerine en fazla katkıda bulunan bilgi kaynakları “bilimsel toplantılar” ve “medikal yayınlar / makaleler”. İnternetteki medikal içerikli siteler ise ilaç etkililiği ve yan etkileri hakkında bilgi kaynakları sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Doktorlar için ilaç firmalarının tıbbi mümessilleri de hâlâ önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmekte. Araştırmada doktorların en az takip ettiği bilgi kaynağı ise “ilaç şirketlerinin web siteleri” olduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmaya göre Türk hastalar, muhtelif kaynaklardan medikal bilgiye ulaşıyor. En çok danışılan (%98) ve en çok tercih edilen (%81) bilgi kaynağı doktorlar ve eczacılar (%92 ve %11). Aynı zamanda sağlık çalışanı olmayan ve bilimsel medikal dayanağı olmayan başka kaynaklara da geniş ölçüde başvuruluyor. Diğer kaynaklar arasında en yüksek yüzdeleri ise yakın akrabalar – arkadaşlar (tanıdıklar), TV ve internet (sırasıyla %63, %45, %41) alıyor.

Yapılan araştırmada internet kullanıcılarının hemen hemen tamamı aynı zamanda sosyal ağ takipçileri (%97) olarak belirlendi. Facebook, sağlıkla ilgili konularda interneti bilgi kaynağı olarak kullanan ve katılımcılarının büyük çoğunluğunun sık ziyaret ettiği bir sosyal ağ sitesi olarak dikkat çekiyor. Bu kanalı oldukça uzak bir arayla YouTube takip ediyor (%54).

Bir ilaç yan etkisiyle karşılaştıklarında ilaçların hasta kullanım kılavuzuna bakan Türk hastaların oranı ise %72. Hastaların yarısı kendi doktoruna veya eczacısına danışıyor (sırasıyla %54 ve %45). Hastalar için sağlıkla ilgili konularda internet bir kaynak olarak gösterilmesine rağmen, yan etkilerle karşılaşıldığında konuyla ilgili internetten arama yapmak listenin alt sıralarında yer alıyor.

Türk hastalar, sağlıkla ilgili bilgileri aramak için interneti tercih ediyorlar. Sağlıkla ilgili konular için internet kullanımının temel amacı; hastalıklar hakkında (%42) ve ilaç etkinliği hakkında (%40) bilgi edinmek. İnternet, doktorlar hakkında ve ilaçların yan etkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla da kullanılıyor. Sosyal ağ takipçileri, sosyal ağ siteleri aracılığıyla; gidilmesi gereken uzmanlık alanları, tedavi yolları, ilaçlar veya yan etkileri hakkında tavsiyelerde bulunduklarını (%32) ya da öneri aldıklarını (%40) ifade ediyorlar.

Anket katılımcıları, sosyal ağları başkalarının medikal sorunlar konusundaki deneyimlerini öğrenmek için de kullanıyor. Araştırmada katılımcıların en çok tavsiye aldıkları konu “bir hastalık hakkında bilgi” (%66) oldu.

Referanslar

1.Yelda Arıkan*, Taylan Benker*. Internet and Social Media Impacts on Turkish Health Care Professionals’ Reaching Health and Drug Side Effect Related Information.Drug Saf 2011;(34)10, 1002-pp206

2.Taylan Benker*, Yelda Arıkan*. Turkish Patients’ Use of Internet and Social Media for Health Care and Drug Side Effect Information Drug Saf 2011;(34)10, 1003-pp207

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.