Kategoriler
Haberler Mevzuat

Sevklerle ilgili duyuru

Sayı     : B.10.0.TGH.0.10.00.15/251-07/50485                                                      19/12/2011

Konu   : Hasta sevkleri.

DOSYA

İlgi      : a) 16/12/2005 tarih ve 23481(2005/180) sayılı Genelgemiz.

b) 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren      “Yataklı  Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları   Hakkında Tebliğ”.

Acil sağlık hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve etkili bir şekilde sunulabilmesi ve oluşabilecek hasta mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için gereksiz sevklerin engellenmesi önemli bir husustur. 

Bu doğrultuda, ilgi (a) sayılı Bakanlığımız genelgesi ile gereksiz sevklerin önüne geçmek için her hastane başhekimliğinin kendi bünyesinde “sevk denetleme ve kontrol” birimi kurması ve belli aralıklarla (ihtiyaca göre haftada – 15 günde veya ayda bir) toplanarak sevkleri değerlendirmesi, endikasyon harici gereksiz sevk yapan hekimlerin uyarılması ve gereksiz sevklere müsamaha gösteren hastane başhekimlerinin sorumlu olacağı talimatı verilmiştir.

Yine, ilgi (b) sayılı tebliğin “uygunsuz sevklerin önlenmesi için komisyon kurulması” başlıklı 16’ncı maddesine göre de, illerde üçüncü basamak sağlık tesislerine diğer illerden ve il içinden, gerekli koordinasyon sağlanmadan ve uygun şartlar oluşturulmadan, uygunsuz olarak yapılan sevklerin önüne geçilebilmesi ve acil vakayı kabul etmeyen sağlık tesisleri için; müdürlükçe ASKOM bünyesinde Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu oluşturularak, komisyonunil dışına ve il içinde yapılan sevkler ile acil vakayı kabul etmeyen ve ambulansta bekleten sağlık tesislerini değerlendirmesi ve endikasyon dışı yapılan uygunsuz ve gereksiz sevkler ile endikasyonu olduğu halde kabul edilmeyen vakaları tespit etmesi, sebeplerini sorgulaması ve çözüme kavuşturması amaçlanmıştır.

Ancak, son zamanlarda endikasyon dışı ve koordinasyon sağlanmadan gereksiz sevkler yapıldığı, bu durumun hasta mağduriyetlerine yol açtığı ve merkez hastanelerde gereksiz yoğunluğa sebebiyet verdiği bilgisi Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

Bu nedenle, sevk nedenleri ve gereksiz sevklerin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmaya istinaden; ilinizde bulunan A, B ve C grubu hastanelerin acil servisinden başka bir hastaneye (il içi veya il dışı) yapılan son 20 sevkin ekte gönderilen ve  www.tedavi.saglik.gov.tr adresinin “haberler” bölümünde yer alan forma elektronik ortamda işlenerek 01/01/2012 tarihine kadar ugur.tekkanat@saglik.gov.tradresine gönderilmesi gerekmektedir. Konunun ilinizdeki A, B ve C grubu hastanelere duyurulması ve eksiksiz bir şekilde doldurularak gönderilmesinin takibi hususunda;

            Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a

Genel Müdür V.

Eki  : 1 adet form. 

DAĞITIM

Gereği                                                                                                                      

81 İl Valiliğine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.