Kategoriler
Duyurular Haberler

Tabip Odası Aidatı 215 TL !

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği (Olağanüstü) 61. Büyük Kongresi 10 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Büyük Kongre’de aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Türk Tabipleri Birliği 61. Büyük Kongresi, aidatların aşamalı olarak eşitlenmesine ilişkin olarak 60. Büyük Kongre’de alınan kararın kaldırılmasına ilişkin önergenin reddiyle Merkez Konsey tarafından sunulan önergenin kabulüne; 2012 yılında üye aidatlarının yıllık 215 TL olarak belirlenmesine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 7. maddesinin ikinci fıkrasına göre odaya üye olmak zorunda olmadığı halde üye olan tabipler için 2012 yılında üye aidatlarının yıllık 125 TL olarak belirlenmesine; aidatların 2013 yılında bütün üyeler için yıllık 215 TL olarak eşitlenmesine oyçokluğuyla karar verdi.

2- Türk Tabipleri Birliği 61. Büyük Kongresi, aile hekimi olarak görev yapan üyelerimizden alınması gereken 2012 yılı aidatının 125 TL olarak belirlenmesine oyçokluğuyla karar verdi.

2012 yılı uygulamalarının bu çerçevede yapılması gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.