Kategoriler
Duyurular Haberler

Yarın Grev Var…

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kanun hükmünde kararnamelerle çalışanların temel haklarının gasp edildiğini öne süren sendikalar, 21 Aralık’ta grevde olacaklarını açıkladılar.

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde saat 10.45’te başlayan toplantıya KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, TÜRK-İş Birinci bölge temsilcisi Faruk Büyükkucak, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Eğitim-Sen 1 numaralı Şube Başkanı Barış Uluocak, TMMOB’den Toros Dinçöz katıldı.

Ortak Basın Açıklamasını okuyan Hüseyin Demirdizen, şunları söyledi:

“AKP hükümeti, kanun hükmünde kararnamelerle kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve piyasalaştırılması hamlelerine hızla devam ediyor. Hastaneleri kar-zarar hesabıyla CEO’lar tarafından yönetilen şirketlere dönüştürmeyi planlıyor. ’Eşit işe eşit ücret’ diyerekMaliye Bakanlığı ve gelir idaresi başkanlığı başta olmak üzere, çok sayıda kurumda mevcut olan ücret adaletsizliğini büyüten, eğitimin piyasalaştırılmasını ve performans ilkelerine dayandırılmasının önünü açan AKP hükümetine karşı grevdeyiz.

21 Aralık’ta, yatan hastalar ve acillerin dışında hizmet verilemeyecek. Hastanelerde sağlık hakkı meclislerinin kurulduğu, alanlarda sağlık, eğitim ve çalışma hayatına ilişkin aslında kanun hükmünde kararnamelere karşı, sağlık ve eğitim kurumlarını birer ticarethaneye dönüştüren, çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliğini daha da derinleştiren uygulamalara itiraz edeceğiz.”

“21 Aralık’ın bir özelliği daha var. Belki tesadüftür ama o gün bütçe mecliste oylanacak. O bütçede kamu emekçilerine düşük ücret var. O bütçede işsizlik var, asgari ücretin 659 TL. olması, sağlığın ticarileştirilmesi var” diyen KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul ise, Mecliste AKP hükümetinin gündeme getirdiği bu bütçeye karşı, meydanlarda on binlerce emeği ile geçinen kişinin kendi taleplerini kendi bütçesini bir kez daha ifade edeceklerini söyledi.

Tombul, ” Bir yandan mecliste bütçe oylaması olurken, bir yandan da sağlık hakkı meclislerinde, sokaktaki emekçilerin ezilenlerin meclislerinde de kendi talepleri, kendi bütçesini bir kez daha ifade edecek. Bir yandan mecliste bütçe oylaması olurken, bir yandan da sağlık hakkı meclislerinde, sokaktaki emekçilerin, ezilenlerin meclislerinde kendi talepleri, kendi bütçelerini oylayacak. 21 Aralık’ta içeride ve dışarıda iki ayrı oylama olacak” dedi.

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, uygulanacak programı açıklarken şunları söyledi:

“Sabah saat 07.30’dan başlayarak hastanelerde bildiri dağıtacağız. Neden çalışamayacağımızı anlatacağız. Saat 10.00 itibariyle, hastanelerimizde sağlık hakkı meclisleri ile ilgili kürsüler kurarak, vatandaşlarımızı ve hastalarımızı sağlık çalışanları ile ilgili orada görüşlerinin açıklamaya davet edeceğiz. Saat 13.00’te Beyazıt’ta ortak açıklamamızı, yani kamu emekçileri sendikası, sağlık örgütleri talepleri ve eylemi destekleyen örgütler ve vatandaşlarla birlikte ortak açıklama yapacağız. İki koldan Anadolu Yakası’ndan Beyazıt’a, diğeri de Çapa ve Cerrahpaşa kollarımız Haseki’ de bir araya gelecek. Beyazıt’a doğru yürüyüşe geçecekler. Gerek birimlerde çalışanlarımızı ve gerek alanda sesini kamuoyu ile paylaşmak isteyen tüm yurttaşlarımızı bu programlara davet diyoruz.”

Kaynak : Hürriyet Gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.