Kategoriler
Duyurular Haberler

Danıştay kararı doğrultusunda SUT ile ilgili yapılan düzenleme

31/01/2012

D U Y U R U

       Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/9718 Esas Numaralı Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 6/8/2010 tarih ve 27664 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 14 numaralı maddesi ile değişik 6.2.33. maddesinin dava konusu 3. fıkrasındaki “tek göze maksimum 6” kısmının yürütümü durdurulmuştur.

      01/02/2012 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi bu doğrultuda yürütülecektir.

      Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Duyurunun aslı için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.