Kategoriler
Haberler

Flaş Gelişme… Dünya Tabipler Birliği: Türkiye’deki hekimlere destek olun!

TTB Yasası’nın birinci maddesinden “hekimliğin kamu ve kişi yararına yapılması” ibaresini çıkaran Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) de gündemine girdi.

TTB’nin Türkiye’de sağlık alanındaki gelişmeler ve söz konusu kararname ile ilgili olarak bilgilendirdiği DTB, 150’yi aşkın üyesine mektup göndererek, Türkiye’deki meslektaşlarına destek vermeye çağırdı. DTB; kurucu üyelerine, konsey üyelerine, konsey danışmanlarına ve DTB görevlilerine gönderdiği mektubunda “Yasama organının yetkilerini yok sayarak anayasaya aykırı kanun gücünde kararname çıkarılması ülkedeki yönetimin demokratik değil, totaliter bir yönelimi olduğunu ortaya koymaktadır. Dünya Tabipler Birliği, meslektaşlarımızın mesleki bağımsızlıklarının ve mesleğin kendini denetleme yetkisinin korunması konularında nasıl destek sunabileceğimizi Türk Tabipleri Birliği ile birlikte değerlendirmektedir. Sizi bilgilendirmeyi sürdüreceğiz” denildi.

Dünyadaki tabip birliklerinin büyük bölümünün üye olduğu DTB, hekim meslek örgütlerinin bağımsızlığına yönelik olarak hükümetler tarafından yürütülen ve yasal düzenlemeleri de yakından izliyor. Son olarak Slovakya Hükümeti’nin hekim sendikasını güçsüzleştirme müdahalesini ve Polonya’da çıkarılan bir yasa ile sağlık hizmetlerinin yönetsel boşlukları sonucunda ortaya çıkan mali sorunlardan hekimlerin sorumlu tutulmasına ilişkin gelişmeleri gündemine alan DTB, 663 sayılı KHK ile TTB Yasası’na yapılan müdahaleyi “en ciddi olanı” ve “Türkiye’de hükümetin Türk Tabipleri Birliği’nin temel işlevlerini ve rollerini ortadan kaldırma girişimi” olarak değerlendirdi.

DTB Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, 11 Ocak 2012 tarihinde tüm üyelere gönderdiği mektupta, 663 sayılı KHK ile ilgili olarak çeşitli bilgiler aktardıktan sonra şu değerlendirmeye yer verdi:

–          Ne yazık ki, yasama organın yetkilerini yok sayarak anayasaya aykırı kanun gücünde kararname çıkarılması, ülkedeki yönetimin demokratik değil totaliter bir yönelimi olduğunu ortaya koymaktadır.

–          Türk Tabipleri Birliği ile diğer meslek örgütlerinin kanunlarında ve sağlık alanı ile ilgili yükseköğretim alanında yapılan değişikliklerle, hükümet politikalarıyla uyumlu tavır almayan meslek kuruluşlarının ve öğretim üyelerinin baskı grubu olma özellikleri sindirilmeye, işlevleri boşaltılmaya çalışılmaktadır.

–          Dünya Tabipler Birliği, meslektaşlarımızın mesleki bağımsızlıklarının ve mesleğin kendini denetleme yetkisinin korunması konularında nasıl destek sunabileceğimizi Türk Tabipleri Birliği ile birlikte değerlendirmektedir. Sizleri bundan sonra hazırlayacağımız etkinlikler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.