Kategoriler
Duyurular Haberler

Hocalar Bakan’dan asistan hekimler için ne istedi?

Tıp Fakültesi Hocalarının Sağlık Bakanı’ndan Talepleri…

– Gereklilikleri karşılamayan tıp fakültelerinin eğitim verme yetkileri akademik kadroları tamamlanana kadar kaldırılmalıdır. Kontenjanlarının eğitim altyapısını zorlayacak şekilde artırılmasına son verilmeli. 

– Performans sistemi cerrahi işlem ve tetkik sayısında artışa neden olmasının yanı sıra öğretim üyelerini hasta ve öğrencilere yeterli zaman ayıramayacakları hizmet ağırlıklı çalışmaya zorlamaktadır.

– Asistan hekimlerin çalışma koşulları uluslararası normlara uygun şekilde düzenlenmelidir. 

– Bakanlığa bağlı sağlık kurumları ile tıp fakültelerinin işlevlerinin farklı olduğu kabul edilmelidir. Tıp fakültelerinin temel görevinin eğitim ve araştırma olduğu dikkate alınmadan özerkliği göz ardı edilerek yapılacak uygulamaları sakıncalı buluyoruz.

– Bilimsel ve idari özerklik bağlamında üniversite hastanelerinin Bakanlık’ça işletilmesine yönelik girişimleri üzüntü ile izliyoruz. 

– Öğretim üyesi hekimlerin ‘rapor, reçete yazma ve hasta tedavi etme haklarının’ ellerinden alınması tıp eğitiminde telafisi mümkün olmayan açıklar yaratacaktır.

– Tıp fakültelerinde performans sistemi, çalışanların hak ettikleri ücreti alamamalarına, ücret eşitsizliği oluşturarak çalışma barışının bozulmasına neden olmaktadır.

– Üniversite hastaneleri, genel bütçeden destek sağlanarak kamusal hizmet anlayışıyla yönetilmeli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.