Kategoriler
Haberler

İzmir Tabip Odası’ndan üyelik aidatı zammına tepki !

Türk Tabipleri Birliği (Olağanüstü) 61. Büyük Kongresi 10 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Büyük Kongre’de aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-) Serbest meslek faaliyeti olan hekimler için 2012 yılı aidatlarının 215 TL olarak belirlenmesine, Odaya üye olmak zorunda olmadığı halde üye olan resmi kurumda görevli tabipler için 2012 yılı aidatının yıllık 125-TL olarak belirlenmesine, 2013 yılında bütün üyeler için yıllık 215 TL olarak eşitlenmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir. Bu durumda, Tabip Odalarına üyelik zorunluluğu olmaksızın üye olan resmi kurumda görevli hekimlerin aidatları 2011 yılında 71 TL iken %76 oranında artış ile yıllık 125 TL olarak belirlenmiştir.

2-) Türk Tabipleri Birliği 61. Büyük Kongresi, aile hekimi olarak görev yapan üyelerimizden alınması gereken 2012 yılı aidatının, kamuda çalışan hekimler gibi 125 TL olarak belirlenmesine oyçokluğuyla karar vermiştir. Ancak buna karşın aile hekimlerimizin özel çalışan hekimlerimiz gibi üye olma zorunluluğu olduğu benimsenmiştir. Söz konusu karar metninden anlaşılacağı üzere, İzmir Tabip Odası ve bazı odaların bu kararlara karşı oyu mevcuttur. Bu karşı duruşun gerekçelerinin tüm hekim kamuoyu tarafından bilinmesini önemsemekteyiz:

1- Yıllık üye aidatlarının hiçbir objektif ve geçerli dayanağı olmadan, özellikle üye olma kanuni zorunluluğu olmayan kamuda çalışan hekimlerimiz için bu ölçüde arttırılmasının, hekimlerimizin meslek örgütünden uzaklaşmasına yol açacak olumsuz sonuçlar doğuracağı düşüncesindeyiz. Bu kararlardan, sadece daralmış hekim katılımı ve azalmış üye sayısı üzerinden, TTB MK ve Oda seçimleri için hesap yapanların yarar göreceği açık olarak anlaşılmaktadır.

2- Tabip Odaları ve TTB bu ülkede nerede çalışıyorlarsa çalışsınlar, ayrımcı davranmadan tüm hekimleri kucaklamalıdır. İzmir Tabip Odası için her hekim, konumu ve durumu ne olursa olsun hakları savunulması gereken bir meslektaştır. Bizim için öğretim üyesinden asistan hekime, uzman hekimden pratisyen hekime, özel hekimden aile hekimine, kurum hekiminden işyeri hekimine herkes aynı değerdedir. Bu nedenle bizim gündemimizde aile hekimlerinin çalışma alanının özel mi yoksa kamu mu olduğu konusu hiç olmazsa içinde bulunduğumuz duyarlı günlerde yoktur. Bizim öncelikli gündemimiz ve mücadelemiz hekimlik haklarıdır. İzmir Tabip Odası bu karar metninde gözlenen aile hekimleri için ikircilikli ve somut dayanaktan yoksun tutumdan bu bağlamda uzak durmaktadır. Ayrıca, özellikle özel hastanelerde serbest çalışan hekimlerimizin güncel durumundaki olumsuzluklar göz önüne tutulduğunda, 2012 yılı üye aidatlarının kamu özel hekimler arasında farklı oluşu kanımızca bir haksızlıktır. Bizim düşüncemiz üye aidatlarının tek ve makûl düzeyde olmasıdır. Bu konuda mevcut yasal mevzuat yol göstericidir. Bununla birlikte, TTB Büyük Kongresinde alınan kararlar tüm Tabip Odaları ve üyelerimiz açısından bağlayıcı olduğu için aksi bir karar alınıncaya kadar bu kararların uygulanması gerekliliği bulunmaktadır. Sonuç olarak TTB 61. Büyük Kongre’nin aldığı aidat artışı kararının, makûl gerekçelerinin oluşmadığı düşüncesindeyiz ve bu konudaki duyarlılığımızı hekim kamuoyu ile paylaşmak gereğini duymaktayız. Saygılarımızla,

İZMİR TABİP ODASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.