Kategoriler
Haberler

Mecburi Hizmet Zirvesi’nden önemli mesajlar

Antakya’da yapılan ve 2 gün süren Türk Tabipler Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubunca “Mecburi Hizmet Zirvesi”nden Türkiye’ye önemli mesajlar verildi.

Antakya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen zirveye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı İskender Sayek, TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Emre Huri ile doktorlar katıldı.

Zirvede açılış konuşmasını yapan TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Emre Huri, Genç hekimlik tıp fakültesi eğitim sonrasında pratisyenlik, asistanlık ve genç uzmanlık süreçlerini kapsamakta olduğunu söyledi. 

Hayatın önemli dönüm noktalarının ve köşe taşlarının oluştuğu bu dönemde mesleki kariyer planlama ve meslek ailesel, eğitsel ve sosyal özlük haklarına sahip olabilmenin her geçen gün zorlaşmakta olduğunu belirten Dr. Huri, ”Bu zorluğun en önemli nedenlerinden biri de her basamak sonrası karşılaşılan mecburi hizmet çalışma sürecidir. 

Bu duraklamalar 300 ila 600 gün arasında değişmekte olup ülkemiz sağlık politikasındaki yerinin vazgeçilmez hizmetlerinden biri olarak görülmektedir. Bu süreçte hekimlerin hekimlik mesleğine bakış açıları, meslekten beklentileri, gelecek planları, sosyal yaşamları ve daha birçok kişisel genel kavramları değişebilmekte, kısaca hekimlerin “mesleki kromozomlarında” mutasyonlar olabilmektedir. 

Bu çalıştay sonrasında çıktıları ülkemizde bu çıktılara duyarlı kalamayacağını düşündüğümüz yetkili mercilere iletilecektir. Bununla ilgili olarak ilgili birimlerde mecburi hizmet komisyonlarının bizzat mecburi hizmet yapımı, yapan veya yapacak olan kişilerce oluşturulması çok da zor olmasa gerek diye düşünüyoruz” dedi. 

Dr. Emre Huri, önemli olan eksikleri fark edip üzerine gidebilmek ve bunları tamamlamak adına çözüm önerileri, projeler oluşturmak olduğuna dikkat çekerken, “Bu bağlamda gelin bu projeleri ve çözüm önerilerini el birliği ile dünyanın en değerli mesleklerinden biri olan “hekimlik” şapkası altında bulalım ve geliştirelim” şeklinde konuştu. 

Hatay Tabip Odası’nın bir önceki Dönem Başkanı Dr. Tacettin İnandı yaptığı konuşmasında, “Mecburi hizmet” konusunun çok eski bir konu olduğunun altını çizerken, “Bizleri derinden etkileyen konudur. Bugünkü zirvede bu konuda iyi sonuçlar alınacağına inanıyorum” dedi. 

BİLALOĞLU: 1980 YILINDA 20, 2006’DA 50, GEÇEN YILSONU İTİBARIYLA DA 83 TIP FAKÜLTEMİZ VAR. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu da konuşmasında, Türkiye’nin, Dünya’da en hızlı tıp fakültesi açan bir ülke olduğunu söyledi. 

Bilaloğlu, gönüllü olarak, ülkemizde ve tüm dünya ülkelerindeki insanlar için bilgi ve becerilerini kullanmak amacıyla eğitim aldıklarını belirterek, ”Gönüllü olarak ve arzu ederek yaptığımız bu meslekte ‘mecburi hizmet’ gibi bir kavramla karşılaşmamız can sıkıcıdır. Ancak tüm bunlara rağmen meslektaşlarımız bu hizmete gidiyor. Biz de bir meslek örgütü olarak meslektaşlarımızın, ‘oralarda yaşadığı sıkıntılar, sorunlar nedir ve oralarda nasıl daha yararlı hizmet verebilir’ konularını tartışmak, bu uygulamanın kaldırılmasını görüşmek için bugün buradayız” dedi.

Türkiye’de 1923 yılında 700, 1980’de 20 bin, geçen yılsonu itibarıyla da 120 bin dolayında hekim olduğunu hatırlatan Bilaloğlu, “1980 yılında 20, 2006’da 50, geçen yıl sonu itibarıyla da 83 tıp fakültemiz var. Bir ülkede insanların sağlıklı olabilmesinin ön koşulu, hekim sayısının çok olması değildir. Herkesin iş sahibi olması, karnını doyurabilecek dengeli beslenme imkânına sahip olması ve sağlıklı bir konutta oturabilecek ücreti alabilmesi sağlıklı olmanın ön koşuludur” şeklinde konuştu.

Kaynak  : Atayurt Gazetesi

“Mecburi Hizmet Zirvesi’nden önemli mesajlar” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.