Kategoriler
Haberler

Performans Sistemine Öneriler

Performans uygulamalarına yönelik öneriler

(Medimagazin Okuyucu Köşesi’nden alınmıştır)

1- Performans uygulamalarında tavan kaldırılmalı Çünkü hekimlerin tavan sonrası emek ve hizmetleri yok sayılarak büyük bir haksızlık yapılıyor. hekimler de doğal olarak tavan sonrası hizmet etmek istemiyor yani siz 100 birim hizmet yapacaksınız ama size 70 birimlik ücret ödenecek bu hem maddi hem manevi büyük haksızlık. Tavan kaldırılmıyorsa bile tavan sonrası puanlar sonraki aylara aktarılabilir. Ya da yıl sonu ek ödeme yapılabilir 2-Gece ya da tatil günleri yapılan hizmet puanları ile mesai saatleri içinde yapılan hizmet puanları bir olmamalı. Tatil günleri ya da gece hizmet etmek hem zor hem fedakarlık hem yorucu hizmetlerdir. Dolayısı ile bu zaman dilimlerinde yapılan hizmetlerin puanları daha yüksek olmalı. 3- Doğu illerinde hizmet yapanların puanlandırılmalı ile batıda hizmet yapanların puanları da aynı olmamalı Çünkü bu bölgelerde hizmet etmenin bedeli daha yüksek olmalı çünkü hem daha fazla fedakarlık hem de daha fazla bedel ödüyorsunuz 4-Nöbet tutan hekimlerin katsayısı yükseltilmeli Nöbet tutan branşlar ile tutmayan branşlar bir olmamalı. Hiç nöbet tutmayan bir branş daha az bir performansla nöbet tutan bir branştan daha fazla puan alabiliyor 5-Bakanlıkça ilan edilen PDC’ye göre daha az hekim ile hizmet verilen hastanelerde katsayı veya puanlar yükseltilmeli Yani Bakanlık bir hastaneye bir branş için diyelim ki 20 kadro hekim uygun görmüş ama yıllardır sadece 9-10 hekimle hizmet veriyorsunuz. Bu orada bulunan hekimlerin birim zamanda 2 katı çalışıyor anlamına gelmekte ama bir karşılığı olmamaktadır. Aynı durum çeşitli nedenlerle çalışma arkadaşları ayrılmış olan hekimleri çin de sözkonusu. Mesela: Sizin süt izni ya da gebelik nedeniyle bayan çalışma arkadaşınız var ise onun nöbetin ve işlerini de siz üstlenmiş oluyorsunuz yani birim zamanda daha fazla çalışmış oluyorsunuz ama malesef karşılığı yok. 6- Hafta sonu ya da tatil günleri zorunlu olmaksızın vizit yapmanın bir karşılığı yok. Bu vizitlerin puanı yükseltilmeli 7-Zorunlu hizmet yapan hekimlerin katsayısı yükseltilmeli ya da bu süre boyunca ayrı bir ek ödeme yapılmalıdır. Zorunlu hizmet bir insan hakkı ihlalidir. Diplomanıza ipotek konularak mesleği serbest olarak icra etme hakkından alıkonulmaktasınız. Bu hak ihlali tazmin edilmeli 8- Puanlama yıllık olarak düzenlenmeli puan uygulaması çıktığından beri puanlar çoğunlukla değiştirilmiyor. aslında emeğiniz ve geliriniz yıldan yıla azalmakta. Yıllık olarak mesela enflasyon oranında artırılmalı 9- Yıllık izin ve zorunlu işten ayrılmalarda (hastalık vb.) mevcut geliriniz belli oranlara korunmalı. Çünkü insanlar gelirleri azaldığından izne bile ayrılmıyor. Bu ise tükenmişliğe yol açıyor 10- 10 gün içinde gelen hasta için puan verilmemesi kaldırılmalı Çünkü tekrar gelen hasta zaten sorunu çözülememiş bir hastadır bazen bu hastalar normal hastaneden daha fazla bir uğraş gerektirmedir. siz bu hastaya muayene ettiğiniz halde bu hizmetin ücretlendirilmemesi haksızlık. diğer yandan hasta ikinci kez aynı branştan başka bir hekime gidebiliyor o zaman ikinci hekimin suçu ne? 11- Ek mesai yapanların puanlaması daha yüksekten yapılmalı Çünkü siz fedakarlık yapıyorsunuz bunun bir karşılığı olmalı mesai saatleri içinde yapılan hizmetler ile mesai saatleri dışında yapılan hizmetlerin bedeli aynı olmamalı 12-Nöbetçi olmadığınız halde mesai saatleri dışında bilgi ve görüşe başvurulması puanlandırılmalı Hekimin mesai saatleri dışında sağlık kurumundan telefonla aranarak bilgi ve görüşüne başvurulması ücretlendirilmeli. Çünkü bu da bir hizmettir. Hekimin emeği bilgisidir. Telefonla konuşma süresince yapılan konuşma ücretlendirilmeli. (Avrupa da örnekleri var) 13. Hekim performansı hekim dışı parametrelerce tırpanlanmamalı (hastane kalite, borç, iyi yönetilememe vb. ) 14. Hekim performansı hastane ortalamasından bağımsız olmalı Çünkü bir ay toplanan puanla aldığınız ücret, başka bir ayda topladığınız daha fazla puana rağmen daha az ücrete yol açabilir

Saygılarımla

Uzman Dr. Murat Karaoğlan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.