Kategoriler
Haberler

TTB’den Fransa’ya çağrı

Fransız Senatosu’nda görüşülecek tasarı ile ilgili olarak TTB Merkez Konseyi Fransa Tabipler Birliği’ne yazı gönderdi.

Hatırlanacağı gibi, söz konusu tasarının bir benzeri 2006’da da gündeme gelmiş, o zamanki TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un imzasıyla Fransa Tabipler Birliği’ne yine bir yazı iletilmişti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, bu metni de hatırlatarak, tasarının sakıncalarını belirten bir mektubu Fransa Tabipler Birliği’ne 6 Ocak 2012 tarihinde gönderdi.

06.01.2012

Sayın Başkan,

2006 yılında ekteki mektubu size iletmiştik. Ne üzücü ki geçtiğimiz ay içerisinde Fransa Parlamentosunda bu Yasa kabul edildi. Öğrendiğimiz kadarıyla Senatoda da görüşülmesi gerekmektedir. Beklentimiz düşüncelerimizi bir kez daha sizinle paylaşarak bu vahim hatanın önüne geçilmesi yönünde çaba göstermenizdir.

Dostça saygı ve başarı dileklerimizle.

Dr. Eriş Bilaloğlu
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı

Metnin orijinali için…

***

2006 yılında gönderilen mektup:

FRANSA TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Fransa Parlamentosu “Ermeni soykırımının inkarını suç sayan” yasa tasarısını gündemine almış bulunmaktadır. Bizler Türkiye’li hekimler olarak bu gelişmeyi düşünceyi özgürce açıklama hakkına yönelik çağdışı bir engelleme olarak değerlendiriyor ve kaygı duyuyoruz. Tarihsel olayların bilim ortamlarında özgürce tartışılmasına olanak tanınması Hükümetlerden temel beklentilerimiz arasındadır. Kaldı ki düşünce açıklama özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından “… demokratik toplumun başlıca temel taşlarından, kişinin ilerleyip gelişmesinin asal koşullarından birini teşkil eder… sadece itibar gören veya zararsız yahut önemsiz sayılan haberler ya da fikirler bakımından değil; aynı zamanda devlet yahut halkın bir bölümü için aykırı, kural dışı, şaşırtıcı veya endişe verici cinsten olanlar için de geçerlidir;.. demokratik toplumun vazgeçmeyeceği çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gereği budur” biçiminde tanımlanmıştır.

Fransa Parlamentosu’nun gündemindeki bu yasa tasarısı hem Fransa hem de Türkiye açısından düşünce açıklama özgürlüğüne karşı bir tehdit oluşturacak, özgürlüklerin kısıtlanması için bahane arayan Hükümetler için örnek teşkil edecek, ayrıca tarihsel olguların özgür tartışma ortamlarının dışında Hükümetlerin gündelik iç ya da dış politik yaklaşımlarınca kullanılır hale gelmesine yol açacaktır.

Siz meslektaşlarımızdan beklentimiz, Fransa Parlamenterlerine düşüncelerimizi aktararak bu vahim hatanın önüne geçilmesi yönünde çaba göstermenizdir.

Dostça saygı ve başarı dileklerimizle.

TTB Merkez Konseyi a.
Prof. Dr. Gençay GÜRSOY
Başkan

Metnin orijinali için…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.