Kategoriler
Haberler Mevzuat

Döner sermaye yönetmeliği değişikliği hakkında

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/ 6468 14 Şubat 2012
Konu : Yönetmelik değişikliği hakkında

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” esas ve usulleri uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.

Mezkur Yönetmelikte 08/02/2012 tarihli ve 28198 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 01/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu nedenle, mezkur Yönetmelik değişikliğinin 01/03/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle; 2012 yılı Nisan ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2012 yılı Mart ayı ek ödemelerinin, 08/02/2012 tarihli ve 28198 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mezkur Yönetmelik değişikliği hükümleri dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Dr. Hasan GÜLER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Sağ. Müd.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.