Kategoriler
Haberler

İntörn Hekim Köle Değildir!

Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrencisi olan intörnlerin, gelecekteki Hekim adaylarının yaşadıkları sorunları ele alan Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, intörnlerin üniversitelerde haksızlıklara uğradığını belirterek, “Gerek hocaları tarafından, gerek kendi meslektaşları tarafından, gerekse üniversite personeli tarafından bir hekim adayı olarak görülmediğini, ayak işlerini yapan, herkesin her söylediğini, kendi işlerini de yapacak olan ve buna zorunlu olduğu kabul edilen intörler işçi muamelesi görmektedir” dedi.
 
Erözgün, İntörn “Öğrencilik ile hekimlik arasındaki geçiş döneminde tıbbi bilgi ve becerilerini, iletişim becerilerini ve mesleki değerleri kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisini geliştiren, bu öğrenme sürecini öğretim elemanlarının gözetiminde gerçekleştiren “hekim adayıdır.”   
 
İntörnlerin, yaptıkları ya da yapmaya zorlandıkları işlerin hekimlik ile bir ilgisi olmadığını ve bu işleri yapmadıkları takdirde yaptırım uygulamak amacıyla, intörn ceza nöbetleri ve yeterlilik verilmemesi gibi tehditlere maruz kaldıklarını belirten Erözgün, Üniversitelerin yönetmelikleri farklı olduğundan bazı üniversitelerde yönetmelikte açık ifadelerle intörnlerin görevlerinin belirlenmesini anabilim dallarına bırakılmıştır. Anabilim dalları adeta kendi içlerinde özerk bir yönetim sistemi ile çalışmakta ve isteyenin istediği görevi eğitim adı altında intörnlerin sırtına yüklemekte olduğunu iddia etti.
 
İntörnler hastanede çalışan maaşlı eleman ya da başkalarının işi için fedakârlık yapmak zorunda olan kişiler değildir diyen Erözgün, doktorluk mesleğinin fedakârlık gerektirdiğini ve bu işin gerektirdiği insan sevgisinin bilincinde olunmasını savunan, tüm sağlık personelinin fedakârlık yapmaları ve bütün işi onların omuzlarına yüklemelerinin akla, mantığa ve vicdani değerlere sığan bir yanı yoktur. Bu durum hekim olmanın gereği falan değildir. Sağlık bir ekip işidir. İşin yürümesinde ciddi görev bilinci ve sorumluluk duygusu olması gerekmektedir dedi.
 
Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay ERÖZGÜN’E göre,

• Anabilim dallarını ve onların eğitim programını her şeyden önce bir öğrenci olduğu unutulmaması gereken intörn hekimlerin hakkı gözetilerek denetleyecek yaptırım gücü olan ciddi bir müesseseye ihtiyaç bulunmaktadır.

• İntörn hekimin görevleri ve eğitimi açık ve net olarak belirlenmeli yine bunda hastane politikaları,anabilim dallarının keyfi istekleri ve personel açığı değil, hekimin eğitim ve mesleki geleceği dikkate alınması gerekmektedir.

• İntörn hekimlerden sonsuz özveri ve karşılıksız iş gücü beklenmemelidir.

• Hiçbir sağlık güvencesi olmayan ve tehlikelerle karşı karşıya kalan intörn hekimler zorunlu sigorta sistemine dâhil edilmeli, sigorta giderleri ilgili üniversite hastanesi tarafından karşılanmalıdır.

• Bir yerde eğitim amaçlı bir yerde karşılıksız gönüllü olarak yapılan bu işte intörnün saygı görmesi ve ciddiye alınması yaptığı işler için emir cümlesi yerine en azından bir teşekkür ile teşvik edilmesi sağlanmalıdır
 
• İntörnlere, ders çalışma imkânı bulabildikleri, asgari beslenme ve barınma koşulları sağlanmalıdır.

• İntörnlerden alınan öğrenim harcı kaldırılmalıdır.

• Stajer avukatlara tanınan yarı-maaş hakkı intörn hekimlere de verilmelidir.

• İntörnler haftada 56 saatten daha fazla çalıştırılmamalıdır.

• İntörnler nöbet sonrası izin kullanabilmelidir.

• İntörnlerin, çalıştıkları birimlerde radyasyon ve can güvenlikleri garanti altına alınmalıdır.
 
Erözgün, İntörn hekimlerin kısa bir süre sonra Hekim olacağı yarın öbür gün başınıza gelebilecek bir kazada veya hastalıkta sizleri tedavi edebileceği unutulmamalıdır. Hekim olarak eğitilmeleri için gerekli çaba gösterilmelidir diyerek bu konudaki haksızlıkların ivedilikle giderilmesini istedi.

Kaynak : Medimagazin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.