Kategoriler
Haberler

Meclis’e Mecburi Hizmet Sorusu!

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Saygılarımla.

Prof. Dr. Aytuğ Atıcı
  Mersin Milletvekili

5371 sayılı yasa gereğince yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip veya yan dal uzmanı tabip unvanını kazananlar, devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Aynı yasada “Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmekte olan personel mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamaz. Ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere görevlendirilebilir.” denmektedir.

Son zamanlarda ülkemizin çeşitli yerlerinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmekte olan tabiplerden bir kısmının, “zorunlu haller” gerekçesi ile esas atanma yerlerinden il merkezlerine geçici görevle atandıkları görülmektedir.

Buna göre;
1.    Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmekte iken deprem dışında, “zorunlu haller” gerekçesi ile Türkiye’de kaç tabip atandıkları yerler dışında geçici görevle çalışmaktadır? Bunlardan kaçı uzmandır?
2.    Birinci maddede anılan ve geçici görev süresi bir ayı aşan tabip sayısı kaçtır?
3.    Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmekte iken deprem dışında, “zorunlu haller” gerekçesi ile Ankara’da kaç tabip atandıkları yerler dışında geçici görevle çalışmaktadır? Bunlardan kaçı uzmandır?
4.    Üçüncü maddede anılan ve geçici görev süresi bir ayı aşan tabip sayısı kaçtır?
5.    Bu geçici görevlendirmeler, hangi gerekçelere ve yasalara dayanarak çıkarılmıştır?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.