Kategoriler
Haberler

Türkiye’nin genç akademisyenleri dünyaya öncülük ediyor – Özel Haber

Türkiye’nin yetişen ve geleceği şekillendiren, kaliteli ve nitelikli akademisyenlerinin uluslararası arenadaki başarıları gün geçtikte artmakta. Bunun en son örneklerinden biri de Uluslararası Genç Ürologlar Derneği Başkanı Doç.Dr. Emre Huri. Kendisinden yaptığı çalışmaları, genç hekimlere örnek olması için bizlerle paylaşmasını istedik.

Bize derneğinizden biraz bahseder misiniz?

Genç ürologlar dünya çapında her ülkeden aktif, gönüllü genç ürologlardan oluşan bir genel kurul ile merkezi Türkiye de olan bir dernek kurdu. Bu çalışma ülkemizde tıpta uzmanlık dernekleri arasında uluslararası genel kurula sahip ve uluslararası yönetim kurulu oluşturma özelliği taşıyacak ilk dernek olma özelliğindedir. Yaklaşık 45 ülkeden 60 temsilcinin oluşturduğu uluslararası genel kurul çalışmaları sadece 1 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen özellikle dünya çapında önemli birçok derneğin ilgisini çekmiştir. Dünya Üroloji Derneği ile ortak çalışmalar yapma kararı alan ve aynı şekilde Dünya Üroloji Derneği’ninde desteğini alan Uluslararası Genç Ürologlar Derneği bu yıl Japonyada düzenlenecek Dünya Üroloji Kongresinde bir gün boyunca toplantı yapmak üzere davet almıştır.
Derneğinizin kuruluş amacı nedir?
Kuruluş amacında ülke ürolojisinin dünyaya akademik ve idari anlamda açılımı konusunda etkinliğini arttırma, uluslararası genç ürologlar arasında her türlü bilimsel ve sosyal paylaşımı sağlama, genç ürologların eğitsel, sosyal ve özlük haklarındaki eksikliklerini tespit etme ve kayıtsız-tarafsız olarak ihtiyacı olan her genç meslektaşa destek verebilme sayılabilir. www.iyua.org web sitesi 1 yıl içerisinde 80 den fazla ülke tarafından ziyaret edilmiş ve çok kısa bir kuruluş öyküsü olan bu derneğin kısa sürede ne kadar ilgi çektiği gözlemlenmiştir.
Türkiye’de de toplantı düzenliyor musunuz?
Ayrıca bu yıl ilk defa oluşan bir format ile Genç Akademik Ürolog Nasıl Olmalı ? sorusuna yanıtların aranacağı bir toplantıyı Ankarada 3-4 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirecekler.Dernek aynı zamanda Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun Genç Uzman kategorsinde Gözlemci Üye statüsünde olma özelliğini de bu yıl ilk olarak kazanmıştır.
Evet genç ürologlar dünyada bir arayış içerisindeydi ve artık geleceğini kendi planlama yolunda olan,kendi kendine yetebilen ve geleceği planlama -kariyer oluşturma konusunda yol gösterici olabilecek bir dernekleri var onların. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada bu ufku yaymak konusunda kararlı.
Son olarak genç hekim arkadaşlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Bu çalışmalarımız ile geleceğe yönelik genç ürologların daha stabil ve daha hazırlıklı olarak yetişecekleri düşüncesindeyiz. Umudumuz düşünen, üreten, gönlü zengin, vicdanı hür arkadaşlarımızın kendinde bulunan yetenek ve özgüveni çıkarmaları, bunu uluslararası platformlara taşımaları ve bizlerin her zaman takip ettiği değil  takip edilen de bir nesil olarak geleceği planlamaktır.
Sadece hayal etmemiz ve hayal ortakları bulmamız yeterli olacaktır. Evet…. Bu bir dernek çalışması değildir sadece olan önemli bir PROJEDİR genç ürologlar adına dünyayı amaçlayan…..
Dilerim her branş için bir fikir öngörüsü oluşturabilir.. Ama bilinmelidir ki genç hekimler ulusal birliktelikte uluslararası vizyonun katacağı pozitivism ve özgüven ile geleceği çok daha iyi planlayacaktır
Teşekkürler
Derneğin web sitesi
http://www.iyua.org/icerik/index.php?menu1_id=3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.