Kategoriler
Haberler

Uluslararası Klinik İlaç Araştırmalarında Dünya Birincisi Oldular

Haber : Ayça ÖZGÜL ile Sağlık Haber / Sağlık Dergisi
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Salih Zeki Güçlü, ekibini ve klinik olarak uluslararası platformda elde ettikleri başarıları Sağlık Dergisi’ne anlattı.
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Salih Zeki Güçlü, Ege Bölgesi’nde göğüs hastalıkları alanında kaliteyi yükselttiklerini söyledi.

Dr. Salih Zeki Güçlü kimdir?
Klinik Şefi Dr. Salih Güçlü ve Ekibi
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Salih Zeki Güçlü, 1952 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğdu. Değişik şehirlerde orta öğrenimini tamamladıktan sonra üniversite öğrenimine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı ve 1976 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından yine aynı üniversitede Göğüs Hastalıkları ihtisasına başladı. 1980 yılında Göğüs Hastalıkları Uzmanı oldu. 1983 yılından itibaren İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 1983 yılında başasistan, 1987’de klinik şef yardımcısı ve 1992’de klinik şefi ünvanlarını elde etti. 1992 yılından itibaren Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi olarak hizmet veren Dr. Salih Zeki Güçlü 2002-2005 yılları arasında İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekimlik yaptı. 1910 yılından itibaren hizmet veren hastanede yeniden yapılanma süreci başlatan Dr. Güçlü, hayırseverlerin desteğini sağlayarak hastane binalarının modernleştirilmesini ve bir çok yan dalda poliklinik açarak hastanenin hizmet yelpazesinin genişlemesini sağladı. Başarılı çalışmaları nedeniyle Dr. Salih Zeki Güçlü, başhekim olarak görev yaptığı süre içinde İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Galip Akhan ile birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde sigorta hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri sürecinde Ege Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi. Dr. Güçlü, 2005 yılından itibaren klinik şefi olarak aynı hastanede görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Türk Toraks Derneği ve Türk Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) üyesi olan Dr. Salih Zeki Güçlü, yaptıkları bilimsel çalışmalarla uluslararası platformlarda önemli başarılar elde etmiştir.

Göğüs Hastalıkları Alanında Kaliteyi Yükselttik
Birçok ülkeye göre Türkiye’nin pratikte çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Dr.Güçlü, klinik ve asistan eğitimleri ile ilgili bilgiler verdi. Dr. Salih Zeki Güçlü, “Sorumlusu olduğum 1. Göğüs Servisi 38 yataklıdır. Kliniğimize bağlı 3 poliklinikte ayaktan hizmet vermekte, Yoğunbakım Ünitesi ve Acil Servisle koordineli olarak çalışmaktayız. Kliniğimizde 3 uzman doktor ve 1 şef yardımcı görev yapıyor. Tüm ekip çalışanlarımız özveriyle hizmetlerini sürdürüyorlar. Kliniğimize poliklinikten tetkik hastası yatırmamaya çalışıyoruz. Hastanın oksijen veya solunum cihazı ihtiyacı var ise, ilk olarak bu hastaları tespit ediyoruz. Daha sonra hasta yakınlarına bu cihazlarla ilgili eğitim veriyoruz ve evde bakım hizmetine yönlendiriyoruz. Poliklinikten kliniğe az sayıda hasta yatırılırken; Acil Servisten yatışı yapılan ve Yoğunbakım Ünitesinden kliniğe alınan hastalara ağırlıklı olarak hizmet veriyoruz. Hastanemizde hastaların ortalama yatış gün sayısı 9 iken kliniğimizde bu rakam 5’tir. Kliniğimizde genellikle ileri yaşta göğüs hastaları yatmaktadır. Özellikle son zamanlarda çok sık görülen KOAH, solunum yetmezliği gibi ciddi akciğer sorunları olan hastalar ile akciğer kanseri hastalarının tedavilerini yapmaktayız. Kronik akciğer hastalığı olan hastaları; akut sorunlarını giderdikten sonra evde bakımı için gerekli cihazlarının raporunu çıkararak ve gerekli eğitimi vererek taburcu ediyoruz. Böylece hastanede hastanın yatış süresi de kısalmış oluyor. Kliniğimizdeki hasta odaları 1-2 yada 3 yataklıdır. Her odada hastalarımızın bilgilerinin kayıtlı olduğu bir bilgisayar sistemimiz mevcut. Hastanemizde ilk defa kliniğimizde kurulan bu sistem sayesinde, hasta dosyası bulundurmaya ihtiyaç duymuyoruz, bu sistemle kliniğimizde hastalarımızın bilgilerini saklamak için dosyalama yöntemini kaldırdık. Yeni sistemle hastaların her türlü tıbbi verileri elektronik ortamda kayıt altına alınıyor. Hastaya ait önceki yatışlarıyla ilgili verilere de kolaylıkla ulaşılarak karşılaştırma yapabiliyoruz. Önceki yıllarda hasta yattığında eski dosyaları arşivden istenir ve dosya üzerinde zaman kaybedilerek inceleme yapılırdı. Oysa şimdi anında elektronik ortamda tüm verilere ulaşılabiliyor. Hastanın önceki durumu ile şimdiki durumunu kıyaslayıp, nasıl bir tedavi uygulanması gerektiğine daha rahat karar verebiliyoruz. Hastaların bütün giriş-çıkışları ve vizitlerimiz bu donanım ile belgeleniyor. Hatta hasta hangi ilacı alacaksa bilgisayar sistemi üzerinden eczaneye ilacı bildiriyoruz. Bu sistemin hem pratiğimize hem de eğitimimize çok faydası oldu. Tamamen modern bir eğitim veriyoruz. Görüntüleme verilerinin elektronik ortamda incelenebildiği ve arşivlenebildiği PACS sistemi (Picture Archiving and Communication Systems )de çalışmalarımızı oldukça kolaylaştırıyor.’’

Asistanlarımıza Modern ve Pratik Eğitim Veriyoruz
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Salih Zeki Güçlü, asistan eğitimlerini anlattı. Güçlü, ‘’Kliniğimizde Göğüs Hastalıkları asistanlarının yanında; Dahiliye, Anestezi ve Reanimasyon ve Acil Tıp asistanları da rotasyoner olarak deneyim kazanıyorlar. Asistanlara klinik içi ve hastane genelinde seminerlerle eğitim veriliyor. Hastane genel eğitiminde haftanın belirli saatlerinde seminerler düzenlenir, vaka takdimi yapılır. Onkoloji konseyi bu eğitimlere rehberlik eder. Günlük olarak klinik içi seminerlerde ise klinik hastaları değerlendirilir. Asistan eğitimleri için hergün bizzat 15 hastaya asistanlarımızla beraber poliklinikte hasta muayenesi ve değerlendirmesi yaparak poliklinik eğitimi vermekteyim. Poliklinik eğitiminin yapılması gereken en önemli eğitim olduğunu düşünüyorum. Bilgiye her zaman ulaşılabilir, ancak asıl öğrenme pratikle sağlanır. Asistanlar için pratik eğitimin verilmesi çok önemli. Bu sayede poliklinik hizmeti kültürü ve deneyimi elde ediyorlar’’ dedi.
ULUSLARARSI KLİNİK İLAÇ ÇALIŞMALARI
2007 yılından bugüne klinik olarak uluslararası klinik ilaç araştırmaları çalışmalarına katıldıklarını dile getiren Dr. Salih Zeki Güçlü, klinik ilaç araştırmaları ile ilgili olarak şöyle konuştu; ‘’Bu çalışmalarda belirli bölge ve hastaneler seçilerek klinikler ele alınıyor. 5-6 uluslararası çalışmaya aktif olarak katıldık. Boehringer Ingelheim’ın yaptığı Respimat ile ilgili klinik çalışmada birim olarak dünya birincisi olduk. Böylece ismimizi uluslararası alana taşıdık. Klinik araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Şu an devam eden kanserle ilgili bir araştırmamız var. Bu klinik araştırmalardan elde ettiğimiz gelirlerle hastanemizin eksiklerinin tamamlanmasına katkıda bulunuyoruz. Acil Servisin genişletilmesi, Yoğunbakım Ünitesine ve 1. Göğüs Servisimizde bulunan hasta odalarına bilgisayar donanımının kurulması ve bir çok tıbbi cihaz eksikliklerinin giderilmesi uluslararası platformda elde ettiğimiz bilimsel çalışmalardaki başarımız sayesindedir. Başlıca klinik araştırmalarımız şöyle;
Klinik Araştırmalar
Yıl
Çalışma Adı
Alınan hasta sayısı
Aktif Hasta sayısı
2007
Persistan astım tedavisinde Symbicort tek İnhaler tedavisiyle(Symbicort Turbuhaler 160/4.5 µg ,günde 2 defa 1 inhalasyon + ihtiyaç halinde ) en iyi geleneksel uygulamanın;26 haftalık,randomize açık,çok-merkezli bir paralel grup çalışmasında karşılaştırılması(Passion)(Astra Zeneca)
2008
Ortadan ağıra değişen düzeyde kronik obstrüktif akciğer hastalığı bulunan hastalarda NVA237 (günde bir kez 100 yada 200µg )ile 28 günlük tedavinin güvenlilik ve tolerabilitesini değerlendirmeyi amaçlayan randomize,çift-kör,plasebo-kontrollü,paralel gruplu,çok merkezli çalışma(CNVA237A2206)(Novartis)
2009
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Avrupa Çapında Klinik Uygulama Modellerinin Araştırıldığı Epidemiyolojik Çalışma (Lung- EPICILIN)(Astra Zeneca)
2009
A randomized,double-blind,controlled,paralel group,12 week treatment study to compare the efficacy and safety of the combination of indacaterol 150 µg once Daily with open label tiotropium 18 µg  once daily versus open label tiotropium  18 µg  once Daily in patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease (CQAB149B2341) (Novartis)
2009
A phase IIIb multicenter,52 week treatment,randomized,blinded,double dummy,paralel group efficacy study  comparing the effect of inhaled indacaterol 150 µg o.d.vs inhaled tiotropium 18 µg o.d. on lung function ,rate of exacerbations and related outcomes in patients with COPD.(CQAB149B2348)(Novartis)
40
15
2010(DÜNYA BİRİNCİSİ)
Respimat®İnhaler ile uygulanan 2,5 µg ve 5 µg ‘lık Tiotropium inhalasyon Solüsyonunun etkinliğinin ve güvenilirliğinin Handihaler®’le uygulanan 18 µg ‘lık Tiotropium inhalasyon kapsülleriyle karşılaştırıldığı randomize,aktif ilaç kontrollü, çift kör, çift sağır,paralel grup tasarımlı ,çok merkezli çalışma(205.452)(Boehringer Ingelheim)
64
51
2010
Sigara içen local ileri veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında kemoterapi başarızsızlığı sonrası 2.basamak tedavide 150 mg a karşı 300 mg erlotinibin karşılaştırıldığı randomize,çift kör,prospektif , Faz III çalışma (CURRENTS)(ROCHE)
18
6
2011
Orta-Agır (KOAH) Kronik Bostrüktif Akciğer Hastalığı olan hastalarda QAB149’a gore  QVA149 ‘ un KOAH alevlenmeleri üzerindeki etkisini inceleyen 52 hafta tedavi süreli ,çok merkezli,randomize,çift kör, parallel gruplu ve aktif kontrollü cir çalışma(CQVA149A2303-NOVARTİS)
7
1
2011
Ağır ila çok ağır Kronik Obstrüktif akciğer Hastalığı (KOAH) olan optimize bronkodilatör tedavisindeki  hastalarda inhale kortikosteroid tedavisinin kademeli olarak kesilmesinin etkisini araştırmak için randomize,çift kör,aktif kontrollü bir çalışma (352.2046)(Boehringer Ingelheim
16
7
 Dr.Salih Zeki Güçlü’nün araştırmacı olduğu klinik araştırmalar.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.