Kategoriler
Haberler

Almanya doktor arıyor!

Kalifiye işgücü açığından şikâyet eden Almanya, yurtdışından bu ülkeye gelecek yetişmiş elemanların iş arama ve ülkede kalma şartlarını ve ülkede yaşayan eğitimli yabancıların da diploma denkliği almasını kolaylaştırıyor. Almanya’da iş aramak isteyen kalifiye elemanlara 6 aylık iş arama vizesi verilecek. Yabancı diplomalara ise federal düzeyde tek tip denklik, başvurudan sonraki üç ay içinde verilecek. 

Sürekli olarak kalifiye iş gücü açığından şikâyet eden Almanya, yurt dışından bu ülkeye gelecek yetişmiş elemanların iş arama ve ülkede kalma şartlarını kolaylaştırıyor. İktidardaki Hıristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) konuyla ilgili düzenlemelerde anlaştı. Daha önce kalifiye kişilerin Almanya’da yıllık olarak 66 bin euronun üzerinde kazanmaları durumunda bu ülkede kalmalarını izin veriliyordu. Koalisyon ortaklarının anlaştığı yeni limit ise yıllık 44 bin 800 euroya çekildi. Hatta açığın had safhada olduğu bilgisayar uzmanı, doktor ve mühendis gibi branşlarda bu rakam 34 bin 200 euro olarak belirlendi. 

Yeni tasarının getirdiği en büyük değişiklik ise yurt dışında yaşayanlar Almanya’da iş aramak için vize başvurusunda bulunabilecek ve sadece iş aramak için bu ülkeden vize alabilecek olması. Yeni tasarı Almanya’da iş aramak isteyen kalifiye elemanlara 6 aylık vize imkânı tanıyor. Ancak Almanya’ya iş aramak için gelecek kişilerin bu dönem içinde geçimlerini sağlayabilecek maddi imkâna sahip olmaları gerekiyor. Almanya’nın yurt dışındaki konsolosluklarına bu garantiyi verilebilir ve 6 aylık dönem içinde Almanya’da ‘hiç iş bulamasalar dahi’ geçinebilecek paraları olduğunu ispatlayabilirlerse vize alabilecek. Konuyla ilgili yeni düzenlemeler dün hükümet ortakları arasında ele alındı ve son halini almasından sonra Federal Meclis’e sevk edilecek. 

DİPLOMALARA DENKLİK 3 AY İÇİNDE VERİLECEK 

1 Nisan 2012’den itibaren yürürlüğe girecek ‘Yurtdışında Edinilmiş Mesleki Niteliklerin Tanınması ve İyileştirilmesi Yasası’ ile de yabancı diplomaların tanıtılması kolaylaşacak.

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) için hazırlanan 2008 yılı nüfus sayımı verilerine dayalı istatistiklere göre; Almanya’da yaşayan 2,9 milyon göçmen kökenlinin en son mesleki diplomalarını ülke dışında edindiklerini gösteriyor. Yeni yasal düzenleme ile yaklaşık 300 bin kişinin diplomalarını tanıtma yoluna gideceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda özellikle işsiz konumunda olanlar ve niteliklerinin altında bir işte çalışmak zorunda kalanların, öncelikli olarak diplomalarını tanıtma konusuna ilgi göstereceğinden hareket ediliyor.

Yeni düzenlemeyle diplomasını tanıtmak isteyenlerin; işverenlerin ve işletmelerin yurtdışında edinilmiş diplomaya dair anlaşılabilir ve federal düzeyde tek tipleştirilmiş bir değerlendirme alabilmeleri sağlanacak. 29 Eylül 2011’de Federal Parlamento, 4 Kasım 2011’de ise Federal Senato onaylarını alan yasa, 1 Nisan 2012’den itibaren yürürlüğe girecek. Başvuruların üç ay içerisinde yanıtlanmak zorunda olduğuna dair düzenlemenin yürürlüğü ise 1 Aralık 2012’den itibaren başlayacak. 

Yeni yasa ile Almanya’da tanınmış ve eğitimleri işletmelerde ve okullarda verilen 350 meslek dalına denklik sınavı hakkı getiriliyor. Bugüne dek sadece Doğu Avrupa’dan göç eden Alman asıllılara tanınan bu hak, ülkede yaşayan herkesi kapsar hale getiriliyor. Bunun yanı sıra pek çok meslek dalında tanınma sürecinin başlatılması Alman veya AB vatandaşı olmaya bağlanmaktaydı. Yeni yasa ile bu tümüyle kaldırılıyor. Şimdiye dek, bir Türk doktor, Almanya’da yüksek öğrenim görse dahi, hekimlik yetki belgesi alamazken, yeni düzenlemeyle bu durum değişiyor. 

Fazladan bürokrasinin önüne geçmek için, mevcut işlevsel yapılar yeni tanıma sistemine dâhil edilecek. Alman vatandaşları ve Alman asıllı göçmenler için yetkili odalar ve diğer merciler tanınma işlemlerini gerçekleştirmekle yetkili kılınmış bulunuyor. Çok dilli bilgi materyalleri, bölgesel iletişim merkezlerinin yanı sıra www.anerkennung-in-deutschland.de adresinden 30 Mart tarihinden itibaren, yabancı diplomaların tanıtılması konusunda bilgiler verilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.