Kategoriler
Haberler Mevzuat

Muayenehanelerle ilgili yargı kararı

 

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından özel sağlık kuruluşlarına gönderilen yazılarla, muayenehanesi olan hekimlerin aynı zamanda özel hastane ve tıp merkezi gibi özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacağı bildirilmiştir.

İzmir’de muayenehanesi olan ve aynı zamanda SGK ile anlaşmalı özel hastanede çalışan hekimler adına İzmir Tabip Odası ‘nın hukuki desteği ile açılan davalarda, yürütmenin durdurulması kararları verilmişti.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün işlemlerine dayanak olan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2011 tarihli işlemine karşı İzmir’de görev yapan bir hekim adına İzmir Tabip Odası ‘nın hukuki desteği ile açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

İzmir’de SGK ile anlaşmalı bir dal merkezinde çalışan ve aynı zamanda muayenesi olan hekimin muayenehanesini kapatması veya dal merkezinden ayrılması gerektiğine ilişkin işlem ile işlemin dayanağı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısının yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 15. İdare Mahkemesinde açılan davada, yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir.

Yürütmenin durdurulması talebine yapılan itiraz üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararında, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın Tam Gün Kanunu ile ilgili verdiği kararlara atıf yapılarak dal merkezinde doktor olarak görev yapan hekimin Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesi ışığında özel hastanede çalışıp aynı zamanda muayenehane işletmesinde hukuken bir sakınca bulunmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’nın yasaklayıcı işleminin hukuka uygun olmadığı belirtilerek işlemin yürütmesi durdurulmuştur.

Yürütmesi durdurulan Sağlık Bakanlığı’nın genel değerlendirmesi, genel nitelikli ve bütün ülkede uygulanan bir işlemdir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulan bu işlem, benzer durumda olan tüm hekimler için emsal bir karar niteliğindedir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararı için tıklayınız….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.