Kategoriler
Haberler Mevzuat

Sağlık Bakanlığı ‘kamu zararları’na ilişkin genelge yayımladı

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatının kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esasları hakkında bir genelge yayımladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun imzalı genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu genelgeyle birlikte bakanlıkça 2007’de yayımlanan ‘Kamu Zararlarına İlişkin Genelge’ yürürlükten kaldırıldı. 

Genelgede, kamu zararlarından kaynaklanan alacaklarda, takibe yetkili birimin merkezde Strateji Geliştirme Başkanlığı, taşrada ise il sağlık müdürlükleri olduğu belirtildi. Bundan sonra il sağlık müdürlüklerince gerçekleştirilen mali işlemler neticesinde tespit edilen kamu zararlarına ilişkin hususların değerlendirilmesi de yine il sağlık müdürleri tarafından yapılacak. 

Merkezdeki, kamu zararlarına ilişkin Sayıştay ve mahkeme ilâmlarının gereğinin ilgili birimler tarafından mevzuata uygun olarak yerine getirileceğinin vurgulandığı genelgede, “Muhasebeleştirme işlemlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla birer nüshası iki iş günü içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderilir. Denetim birimlerince merkezde yapılan kontrol, inceleme ve denetleme sonucunda hazırlanan raporlar kamu zararının oluştuğu birime gönderilir. Değerlendirmeye tabi tutulmamış veya değerlendirme yapılmış olmakla birlikte takip ve tahsiline karar verilmemiş olan yazı, tutanak, rapor ve benzeri belgeler Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderilmez. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun yazısı gereğince halk sağlığı müdürlüklerine ait kamu zararı dosyalarının il sağlık müdürlüklerince ilgili halk sağlığı müdürlüklerine devir işlemlerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.