Kategoriler
Haberler

Tıp fakültelerinde performans dağıtımı Tam Gün Yasası mantığına uygun olarak yapılmalı

MEDİMAGAZİN OKUYUCU KÖŞESİ’NE YAZILAN MEKTUP

Prof.Dr.Ömer POYRAZ

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 

Tam Gün Yasası uygulaması başladığı günden beri tüm Tıp Fakültelerinde yaşanan huzursuzluklar ve mağduriyetler devam etmektedir. Yaşanan tüm sıkıntıların Fakülte ve Hastane Yöneticileri tarafından performans dağıtımında bu yasanın mantığına uygun kriterler geliştirmemesinden kaynaklandığı görülmektedir.

Tam Gün Yasası incelendiğinde özünde Tıp Fakültelerinde hiçbir çalışanı mağdur etmeyecek şekilde hazırlandığı görülmektedir. Bu yasanın 5.maddesinin c fıkrasının 1 nolu bendinde “Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 500’ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600’ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 300’ünü geçmemek üzere döner sermayeden ödeme yapılır.” hükmü bulunmaktadır. Buradan net olarak anlaşılmaktadır ki dağıtılan döner sermaye ödenekleri yalnızca gelir getirme ile ilişkilendirilmemektedir. Gelir getiren öğretim üyesine yüzde 800 tavan belirlenirken, gelir getirmeyen öğretim üyesine yüzde 600 tavan belirlenmiştir. Açıkça görülmektedir ki gelir getirmeyen öğretim üyelerinin de dağıtılan bu performanstan pay alma hakları bulunmaktadır. Gelir getirici faaliyetlerin ekstra karşılığı tavan bazında yüzde 200’dür. Geriye kalan kısım ise öğretim üyesinin eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ve idari katkıları karşılığı verilmektedir.

Devamını okumak için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.