Kategoriler
Haberler

TTB: Bize yalan söylediler…

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, özel hastanelerdeki “ilave ücret”in yüzde 90’a çıkarılmasıyla ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yaptı. Böyle giderse sigortalı vatandaşların sağlık hizmeti alabilmek için giderek daha fazla para ödemek zorunda kalacağını, ödeme gücü olmayanların ise sağlık hizmeti alamayacağını belirten TTB Merkez Konseyi, vatandaşlara “Gelin bu gidişi hep birlikte durduralım” çağrısı yaptı. 

19.03.2012

Basın Açıklaması

Bize Yalan Söylediler!

ÖZEL HASTANELERDEKİ “İLAVE ÜCRET” YÜZDE DOKSANA ÇIKTI

Resmi Gazete’nin 17 Mart 2012 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile özel hastanelerde sigortalı hastalardan alınan “ilave ücretler”in üst sınırına % 28.5 zamyapıldı; % 70’ten % 90’a çıkarıldı.

Özel hastanelerden sağlık hizmeti alan sigortalı vatandaşlar bundan sonra daha fazla para ödeyecek.

Peki AKP Hükümeti, (GSS) topluma kabul ettirebilmek için ne söz vermişti?

GSS kapsamındaki yurttaşların ister kamu, ister özel hastaneye gitsin hiçbir ücret ödemeden hizmet alacağını söylemişti.

Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 31 Mayıs 2006 günü kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. maddesinde konuyla ilgili düzenleme şöyleydi;

“Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden … otelcilik hizmetleri ile öğretim üyesi tarafından sağlanan sağlık hizmetleri dışında herhangi bir fark ödemesi talep edemez.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı “50 Soruda Sosyal Güvenlik Reformu” başlıklı broşürde;

“GSS ile birlikte sağlık hizmetlerinin paralı olacağı doğru değil. … Sigortalılar, sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucularından hiçbir bedel ödemeksizin faydalanabilecektir” denilmişti.

“İlave ücretler”in gündeme geldiği günlerde Sağlık Bakanı Recep Akdağ da basına şöyle demeç vermişti;

“Benim görüşüme göre otelcilik hizmetleri … dışında vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödediği rakamlar üzerine ciddi rakamlar ödememesi lazım. … Yüzde 10-20’lik veya buna benzer bir takım katkı payları olabilir. Var sayalım SGK bir özel hastaneye verdiği hizmet için bin lira ödedi. … Özel hastane de sizden bin lira ilave fazla para istedi. Böyle bir yaklaşımın vatandaş açısından da bizim açımızdan da kabul edilemeyeceği açıktır.”

Verilen sözler ve yapılanlar ortadadır.

Türk Tabipleri Birliği olarak bütün yurttaşlarımıza bir kez daha sesleniyoruz;

Türkiye’de sağlık hizmetleri (her geçen gün daha fazla) paralı hale getiriliyor.

Böyle devam ederse sigortalı vatandaşlar sağlık hizmeti alabilmek için daha fazla para ödeyecekler; ödeme gücü olmayanlar hizmet alamayacaklar.

Sağlık hakkımızı savunmak için siyasi parti, sendika, meslek örgütü, derneklerin katılımıyla oluşturulan illerimizdeki Sağlık Hakkı Meclisleri’nde bir araya gelelim.

Gelin bu gidişi hep birlikte durduralım.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.