Kategoriler
Haberler Mevzuat

Mecburi hizmete başlamadan yurtdışına giderseniz ne olur?

Merhaba

Türkiye’de araştırma uygulama hastanesinde Üroloji ABD’da asistan doktor olarak çalışmaktayım. 6 aydan kısa bir süre içinde uzmanlığımı alacağım. Zorunlu hizmet kurasına girmeden yurt dışında özel bir hastanede çalışmak istiyorum. (2-3 yıl kadar). Mecburi hizmetimi yapmadan gittiğim takdirde Türkiye’ye dönünce bana uygulanan herhangi bir özel durum var mı?

Mecburi hizmet süreme ekleme yapılıyor mu, para cezası ödemem gerekiyor mu?

Türkiye’de başka bir özel hastaneye geçiş yapabiliyor muyum? .

Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap:

7/5/1987 tarih ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa 21/6/2005tarih ve 5371sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne ilişkin olarak düzenlemeler 3359 sayılı Kanunun ek 3-6 maddelerine yer almaktadır.

Anılan 3359 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinde “Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar.(İptal dördüncü ve beşinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 8/12/2011 tarihli ve E.: 2010/113, K.: 2011/164 sayılı Kararı ile.)(…)

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.”hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm uyarınca;

1- Uzmanlık eğitiminizi tamamlamanızı müteakip 15 gün içerisinde baş tabipliğiniz isminizi ve adresinizi Sağlık Bakanlığına bildirmesi gerekmektedir.

2- Uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir.

3- Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini Türkiye’de (özel hastanelerde dahil) icra edemezler.

4- Devlet hizmeti yükümlülüğünüzü yapmadan yurt dışına çıkmanız halinde yeniden yurda döndüğünüzde bu hizmetinizi tamamlamak suretiyle Türkiye’de mesleğinizi icra edebilir yani diplomanızı kullanabilirsiniz.

5- Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmeyen uzman ve pratisyen hekimler için mer’i mevzuatımızda tazminat (para cezası) ödemesi yönünde bir düzenlemeye rastlanılmamıştır.

Kaynak: Memurlar.net

“Mecburi hizmete başlamadan yurtdışına giderseniz ne olur?” için 2 yanıt

bende bir soru sormak istiyorum.mecburi hizmetimi yapmadan uzmanlık bransımda yurt dısında calışabilirmiyim? sonucta diplomamımızı vermiyorlar mecburi hizmet yapmazsak.diplomamız olmadan yurtdısından denklik alabilrmiyiz?

İki çocugum var.Biri TU asistanı,digeri Elektronik Müh. mezunu,ABD doktora yapıyor.Biz onlar için yemedik içmedik,İngilizce ögrensinler diye Anadolu Lisesine girmeleri için İlk okulda özel kurslar, dershanelerden kurslar aldırdık.Kazandılar ama mali olarak biz yıkıldık.Yılmadık Lise 2 den itibaren tekrar aynı özel kurs ve dershane parası ile tekrar sıfırı tükettik eksiye geçtik.
İngilizce egitim veren Üniversiteleri İngilizce bilen Doktor ve Mühendis olsunlar diye borç harç bitirttik.
Şimdi onlara yaptıgımız bu yatırımın tatlı hazzını tatık.
Bunu yapmayanların kışlık evleri,yazlıkları var.
Biz halen kiradayız.Olsun deger diye düşünüyoruz.
Ama bu iki çocuktan biri ABD ye Doktora için burslu olarak gitti.
Diğeri TIP fak. bitirince TUS u kazandı.S.Bakanlıgının Zorunlu Hizmeti yüzünden bu sınava hazırlanma döneminde sınav stresi ve kazanamaz isem Zorunlu hizmete gitme stresi bizi ve onu bitirdi.
Şimdi düşünüyorumda iki çocugumdan biri ayrı bir ülkede,digeri ayrı bir ülkede yaşıyor hissine kapılıyorum.
Şimdi Doktor olan şöyle diyor,o da “Dr.” olacak bende.
O iyi bir ingilizce ile Dünyanın her yerinde para kazanacak,ben Hekim olarak Diplomamı bile alabilmek için S.Bakanlıgının mecburi hizmetinde “Zorumlu Hizmet” stajımı tamamlayarak.
Nöbetler,TU Asst. sorunları,adaletsizlikler,YDS stresi tekrar Zorunlu Hizmet baskısı.Offff…ki ne of…
-O 3500 USD araba aldı binyor,bursu,katıldıgı projelerden,ders asistanlıgından masrafı hariç kazandıgı para benim 1 katım fazla…
Benim araba bile alabilmem biraz hayal.
Sn.Bakanım o TIP mezunlarına,Ülkenin Genç Doktorlarına acımıyorsan bile,TIP ta çokukları olan aileler için bir şeyler yapmanızı haseten rica ediyorum.Biz onları ne zorluklarla okuttuk bir bilsen….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.