Kategoriler
Haberler

Sağlık çalışanlarına polis koruması geliyor

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik bir genelge yayımladı. Sağlık çalışanlarına karşı ‘yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ fiillerinin işlenmesi halinde ‘mağdur kişinin şikâyeti aranmaksızın’ sağlık kurumlarında görevli hastane polisleri başta olmak üzere yetkili kolluk kuvvetlerince doğrudan işlem yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada sağlık çalışanlarını yönelik şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla Sağlık ve İçişleri bakanlıkları arasında görüşmeler yürütüldüğüne dikkat çekilerek, görüşmeler sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandığı bildirildi.

Genelgede alınan tedbirler kapsamında sağlık kurumlarının çevre, bina giriş ve çıkış güvenliği gözden geçirilecek, özel güvenlik görevlilerinin sağlık kurumları içerisinde özellikle sağlık çalışanlarının görev yaptığı muayene, müdahale ve gözetim alanlarında güvenlik önlemlerini artırmaları temin edilecek.

Sağlık kurumlarında suça zemin oluşturabilecek ve sağlık çalışanlarına yönelebilecek olumsuz tavır, davranış ve fiillere ortam hazırlanmasına ve bu eylemlerin fiili saldırılara dönüşmesine kesinlikle izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, “Söz konusu nitelikteki olaylara derhal müdahale edilmesi için hastane polisi, diğer kolluk birimleri ile özel güvenlik ve sağlık kurumları personelinin işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmeleri sağlanacak. Yerine getirdikleri kamu görevi nedeniyle sağlık çalışanlarına karşı TCK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde ‘yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ fiillerinin işlenmesi halinde ‘mağdur kişinin şikâyeti aranmaksızın’ sağlık kurumlarında görevli hastane polisleri başta olmak üzere yetkili kolluk kuvvetlerince doğrudan işlem tesis edilecek. İlgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, talimatları doğrultusunda gerekli soruşturma işlemlerine başlanacak. Suça el koyma ve soruşturma işlemleri, sağlık kuruluşlarında yürütülen muayene, müdahale ve hasta bakım hizmetlerini aksatmayacak ve bu hizmetlerde herhangi bir zaafiyete neden olmayacak şekilde titizlikle yürütülecek. Görevli sağlık çalışanlarının bilgisine başvurulması gibi soruşturmanın parçası olan işlemlerin tamamlanması konusunda Cumhuriyet savcısının talimatına göre hareket edilecek.” denildi.

ŞİDDETE MARUZ KALAN PERSONELE BAKANLIKTAN HUKUKİ DESTEK

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Sağlık Bakanlığı personeline karşı işlenen suçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardımın usul ve esasları hakkında yönetmelik’in 28 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, “Bu yönetmelikte; sağlık hizmeti sunumu sırasında şiddete uğrayan sağlık personeline Bakanlığımız tarafından verilecek hukuki desteğin usul ve esasları belirlenmiştir. Hukuki desteğin verilebilmesi için, ilgilinin veya vefatı halinde kanuni mirasçılarının talepte bulunması yeterli olacak ayrıca vekâlet vermeye gerek olmayacaktır. Personele karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiil işlendiğinde Bakanlık taşra teşkilatı için İl Sağlık Müdürlerince, bağlı kuruluş taşra teşkilatı için ise bu kuruluşların taşra teşkilatı birim amirleri tarafından bu yönetmelik hükümleri kendiliğinden yerine getirilir. Suç kapsamındaki fiilleri, ilgili sağlık kurumlarının yöneticisi veya mağdur personel, adli mercilere ve Bakanlığa bildirecek, Bakanlık ta bu bildirimleri kayıt altına alacaktır. Ayrıca, Bakanlığımız yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi için, idari ve adli makamların sorumluluk ve yetkileri, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi, çalışan güvenliği gibi konularda somut tedbirler içeren bir genelgeyi önümüzdeki günlerde 81 İl Valiliğine gönderecektir.” ifadeleri yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.