Kategoriler
Duyurular Haberler

Üroloji alanında Türkiye’de bir ilk!

ÜROLOJİK CERRAHİ VE ANATOMİ EĞİTİMİNDE ÜROLOJİK ANATOMİ KADAVRA DİSEKSİYON KURSU: ÜLKEMİZDE İLK DEFA ULUSLARARASI KATILIMLI 1. CERRAHİ VE TEORİK UYGULAMALI ÜROLOJİK CERRAHİ DİSEKSİYON KURSU 1-3 HAZİRAN 2012 İZMİR

Ülkemizde bilindiği gibi tıp eğitiminin genellikle ikinci yılında anatomi derslerine paralel yapılan pratik laboratuar çalışmalarında kadavra üzerinde anatomi eğitimi verilmektedir. Takip eden süreç ve hatta cerrahi branşlarda yapılan asistanlık sırasında da kadavra eğitiminin olmadığı bilinmektedir. Cerrahi eğitimin temelinde bulunan anatomi eğitiminin son yıllarda daha fazla önem kazanmasıyla bu konudaki gelişmelere paralel eğitim programları düzenlenmeye başlanmıştır.

Ürolojide cerrahinin geleneksel usta-çırak ilişkisi ile öğretilmesi, özellikle her cerrahi tekniğin eğitim veren her klinikte yapılmaması nedeniyle standart eğitimde kadavrada görsel eğitimin önemini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda Uluslararası Genç Ürologlar Derneği, Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği birlikteliğiyle, Ege Üniversitesi Anatomi Anabilimdalı’nın ev sahipliğinde ve Dünya Anatomi Federasyonu’nun da katkılarıyla 1-3 Haziran 2012 tarihlerinde  “I. Cerrahi ve Teorik Ürolojik Kadavra Diseksiyon Kursu” gerçekleştirilecektir. Kadavra üzerinde yapılan eğitimlerde kursiyerler üroloji kapsamında olan üriner sistem ve erkek genital sistem anatomilerine klinik yaklaşımı görecek ayrıca üroloji asistan eğitiminde temel olan cerrahi teknikleri mentor eşliğinde öğrenme fırsatı bulacaklardır. Kadavra üzerinde eğitimin avantajları kanamasız bir alanda anatomik oluşumların detaylı olarak incelenmesi, organların topografik yerleşimleri ve komşulukları konusunda daha kapsayıcı bir çalışma alanının olması, cerrahi tekniklerin adım adım öğretilebilmesi ve en önemlisi anatomik oluşumların terminolojiye uygun biçimde öğretilmesi şeklinde sıralanabilir.

Bu kursta Uluslararası Genç Ürologlar Derneği’nin kapsamına giren tüm ülkelerden asistan ve genç ürolog katılımı sağlanacak, bu şekilde uluslararası eğitim veren bir kurs olma yolunda da önemli bir adım atılmış olacaktır. Şu ana kadar Fransa, İtalya, İran ve Amerika Birleşik Devletleri’nden katılımcı başvurusu olmuştur. Ayrıca anatomi asistanları ve genç anatomistlerin katılımı ile anatomi temelinde klinik uygulamalara geçiş üroloji alanında sağlanmış olacaktır.

Temel bilimler klinik bilimlerin ayrılmaz parçalarıdır. Bu nedenle ürolojinin cerrahi bir branş olması nedeniyle anatomi temel biliminin bu kursta önemi bir defa daha vurgulanacaktır. Kadavra kurslarının ülkemizde üroloji alanında uluslararası katılımla devamlı yapılması planlanmaktadır. Üroloji asistanları ve genç ürologların cerrahi anatomi eğitimlerine bu süreçte katkı sağlanacaktır. Bu amaçla önümüzdeki zamanlarda kadavra eğitiminin daha kolay verilebilmesi için gerekli kadavra sayısının artması ve taze donmuş kadavra eğitimlerinin başlaması önem kazanmıştır. Dileğimiz üroloji alanında yapılan bu kursların diğer tüm cerrahi branşlara yayılması ve anatomi biliminin tıp öğrenciliği döneminden sonra sürekli mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında da tüm mesleki süreçte hatırlanmasıdır. Bu kurslara katılmak isteyen ürologların veya anatomistlerin uroanatomy@gmail.com mail adresinde taleplerini göndermeleri yeterli olacaktır. Ürolojik cerrahiye ve temeli olan anatomiye heyecan duyan tüm ürologları bekliyoruz.

Doç. Dr. Emre HURİ

Uluslararası Genç Ürologlar Derneği Başkanı

Üroloji Kadavra Kursu Bilimsel Sekreteri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.