Kategoriler
Haberler

Bu nasıl eğitim?

Benim eşim üniversitede cerrahi bir bölümde asistandı. Beş yıl eşime hiçbir cerrahi eğitim vermediler. Beşinci yılı dolduğunda da ameliyathaneden atmaya başladılar. Ben eşimi eğitim kurumuna almıyorlar diye  şikayette bulundum.

Şikayet ettik diye; 5 yıl canı çıkarcasına çalıştırdıkları eşim için, bölüm hocaları cerrah olmaz dediler ve onu üniversite hastanesine hiç almadılar. Terör estirmeye başladılar. Şimdi eşimin yasal süresi doldu ve eline bir tez tutuşturup ilişiğini kestiler.

Korkuyorum. Çünkü, yarın herhangi bir yerde çalışırken bir hasta yakını gelip, hastası zarar gördü, tedavi olmadı ya da eşim onu ameliyat edemedi diye, eşimi öldürebilir.

O zaman bunun sorumlusu kim olacak?

“Eğitimi kime vereceğimize biz karar veririz”  ya da düzene karşı gelene “senden doktor olmaz” diyen hocalar mı? Eğitimini sağlayamayan kurum mu? Asistan eğitimi hakkında gerekli denetimleri yapmayan Bakanlık veya YÖK mü?

Buradan Sağlık Bakanlığı’na, YÖK’e ve yetkililere sesleniyorum.

Lütfen eşim eğitim görsün.

Çünkü ben;

Dr  Ersin ASLAN’ın eşinin yaşadıklarını yaşamak istemiyorum.

“Bir eş”

“Bu eşe destek olalım, bu yazıyı herkesin okuması için paylaşalım”

“Bu nasıl eğitim?” için bir yanıt

“HEP ONLAR YAPIYORDU ŞİMDİ SIRA BİZDE “
Ali BABACAN, Bakan 16.5.2012

ASİSTAN Hekimler
TIP fak. birincisinin sözü “Ailemden birini arkadaşlarıma tedavi ettirmem”
Eğitim programı başından sana verilmiyor veya uyulmuyor sende talrp etmiyorsun.
İletişim eksikliğini aşamıyor, bilgi ve deneyim talep edemiyorsun.
Aşırı nöbetler ve eğitimi ile alakasız iş yükü altında eziliyorsun.
Yardımcı personeli az olduğu için onların işini de sen yapıyorsun.
Hemşire ve diğer alt yapı ile olan işlerdeki iç içe geçmeler ve bunların sorunlarıyla uğraşıyorsun.
Dinlenme ve ders çalışma ile ilgili fiziki şartların elverişsizliğini yaşıyorsun.

TTB Yönetimleri
Üyeleriniz olan Genç Hekimlerin egitim sorununa TIP Fak,YOK,S:Bak. Düzeyinde iyileştirici, yapıcı,geliştirici, yaratıcı,sonuç alıcı adımlar atamıyorsunuz.(Gerekirse TIP fak. olan illerde bu çalışmalara o ilin TTB şubesi yapabilir.Zira küçük yerlerde iletişim daha kolay kurulabilir.)

ÖĞRETİM Üyeleri
Eğitim programına uymama, eğitimde keyfiyet serbestisi uyguluyorsunuz.
Eğitimi “usta çırak” ilişkisi olarak görerek, pratik aktarımını uzun tutuyorsunuz.
Kadrolu hekim eksikliği, yeterli asistan sayısı talebini kabul ettiremiyorsunuz.
Eğitim değil “Hasta” odaklı çalışmaya alıştırılmışsınız.
Asistan ile hemşire ve diğer alt yapı ile olan ilişkideki sorunları çözemiyorsunuz.
Eğitim performansı değerlendirmelerine kapalısınız.
İletişimsizlik, eğitim ve öğrenme isteğini kıran davranışlar içine girebiliyorsunuz.
Ar-ge ve yayın eksikliği, tıp ingilizcesi bilmeme dolayısıyla asistanları bu işe katamıyorsunuz.
Asistanlara hasta bilgisi girme, hazırlama vs gibi alt yapının görevini yüklüyorsunuz.
Yeterli sayıda asistan, çalışan talep edemiyor ve olanları koordine edemiyorsunuz.
Bilgisayar sistemini öğrenme, geliştirmeye katkı vermiyorsunuz.
Alt yapısındakileri bilgisayar kullanma ve yeni gelişmeler ile ilgili eğitim verdiremiyorsunuz.

TIP FAKÜLTESİ Yöneticileri
Hekim güvenliğini ve tedbirlerini alamıyorsunuz.
Öğretim görevlisi sayısında ters piramit oluşturmayı engelleyemiyorsunuz.
Tam gün ile gelen fırsatı Eğitim ve Asistanlar lehine tevdi edemiyorsunuz.
Öğretim görevlisi altını kadrolu Uzman, YD Uzmanı ve hemşire ile takviye edemiyorsunuz.
Yeterli ve koordineli asistan alım sayısını organize edemiyorsunuz.
Eğitimle ilgili denetim, performans ölçme sistemini kuramamışsınız.
Bilgisayar yazılım geliştirme, iş süreçlerini kısaltma, kullanımını yaygınlaştıramamışsınız.
Hastane ve asistan dinlenme, çalışma odalarının fiziki şartlarını geliştirememişsiniz.
Araştırma ve Geliştirme hastanelerini Hasta Muayene tedavi merkezi olmasına göz yummuşsunuz.
İyileştirme, tasarruf, iş süreci kısalması, ilaç kullanımı azaltması vs yapan ödüllendirmiyorsunuz.
Dünya TIP fakültelerini örnek alarak reorganizasyona gitmemişsiniz.

YÖK Yöneticileri
TIP fak..güvenliğini yeterince alamıyorsunuz.
TIP fak..yıllardır dokunulmaz görüp sorunlarına el atmıyorsunuz.
Eğitim kalitesi ve performanslarını denetleyecek mekanizma kuramıyorsunuz.
Kadrolarını tamamlamıyor, gereksiz ve yeteneksiz kadroları tavsiye etmiyorsunuz.
Sağlık Bakanlığının Eğitimi engelleyen tavrını düzeltemiyorsunuz.
Tam gün ile gelen fırsatı Eğitim ve Asistanlar lehine tevdi edemiyorsunuz.
Performans sistemini asistan egitimi lehine döndüremiyorsunuz.
Dünya TIP fakültelerini örnek alarak reorganizasyona gidemiyorsunuz.

S.BAKANLIGI Yöneticileri
Hastanelerde hekim güvenliğini yeterince sağlayamıyorsunuz.
Hekimlerin çalışma sürelerini, nöbet ertesi izinlerini düzenlemiyorsunuz
Üniversite hastanelerine uyacak performans sistemi geliştiremiyorsunuz.
Araştırma ve Geliştirme hastanelerini Hasta Muayene tedavi merkezi olmasını sağlıyorsunuz.
Mecburi hizmetin bazı kuralları ile genç hekim, eş ve ailelerini eziyor ve Eğitimlerini engelliyorsunuz.
Tüm bu sorunlar yumagının sonucu bir Doktor Eşinin çıglıgı ile ortaya dökülmüştür.

Ögretim Üyesi,TIP Fakülteleri.,YOK,S.Bakanlıgının da bir çok sorunu vardır .Bizimde sorunlarımız var diye bunlar ihmal edilemez.Sizler yapma erkine sahipsiniz. Genç Hekimler gelecegimizdir de.

Düzeltmek sizlerin elinde.Hemen başlayın sonuçları beraber izleyelim.

Not-Bu sorunları hepiniz biliyorsunuz ve ekleyeceklerinizde vardır.Ama bu sorunları f ısıltı ve dedikodu düzeyinde dile getiren degil biraz daha görünür şekilde söyleyerek giderilmesine katkı saglayan,gidermeye çalışan,bazılarını gideren Alt yapıda çalışan,Asistan,Ögretim Üyesi,TIP fak.. yöneticisi,YÖK yöneticisi ve S.Bakanlıgı yöneticileri yazdıklarımı sarfınazar etmelerini rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.