Kategoriler
Haberler

Doktorlar Antalya’da sağlık politikalarını tartıştı

Türk Toraks Derneği’nin 15. Yıllık Kongresi 11- 15 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi Antalya’da yapıldı. Bilimsel aktivitelerin yanı sıra bu yıl sağlık politikaları ve sağlıktaki değişim için ayrı bir forum düzenlendi.

    Foruma Harran Üniversitesi’nden aynı zamanda gazetemiz köşe yazarlarından Dr. Şerif Kurtuluş konuşmacı olarak davet edildi.

   Harran Üniversitesi’nde asistan hekimler üzerinde Likert ölçeğine göre hazırlanıp yapılan anketin sonuçlarını değerlendirmekle konuşmaya başlayan Kurtuluş, son 5 yılda meydana gelen sağlık çalışanlarının özlük hakları, iş güvencesi, sosyal yaşam, hukuki düzenlemeler, mesleki gelişim, sağlıkta yaşanan şiddet ve geleceğe yönelik beklentilerin sorgulandığını vurguladı.

    Anketin 90 hekim tarafınca cevaplandığı ve sağlıkçıların motivasyon düzeyinin tükenmişlik sendromu ile eşdeğer sonuçlar ortaya çıktığını belirten Dr. Şerif Kurtuluş, ankete göre Şanlıurfa’da sağlıkta şiddet oranının çok yüksek bulunmasına karşın İstanbul’da eş zamanlı yapılan ankete göre az da olsa daha ılımlı sonuçlar ortaya çıktığını belirtti.

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonrasında Sağlık sisteminin olumlu, olumsuz yanları ve çözüm önerilerini sıraladığı konuşmasında;

Sağlık sisteminin olumlu yönleri olarak;

18 yaş altındaki vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamında olması,

Gelir düzeyi düşük insanların faydalandığı Yeşil Kart uygulaması

112 acil yardım ambulans hizmetleri ve hastaneler arası koordinasyonun geliştirilmesi

Aşılama programındaki gelişmeler

KETEM’ler (Kanser tarama erken teşhis ve eğitim merkezleri)

Evde bakım hizmeti, kronik hasta ve engelliler için bakıcı maaşı

Tütün kontrolü programı (Dumansız hava sahası projesi)

Verem Savaş Dispanserleri’nin özverili çalışması

Gün aşırı nöbetler için yapılan düzenlemeler, nöbet ücretlerindeki iyileştirmeler

vb noktalara değindi.

  Dr. Kurtuluş, söz konusu uygulamaların suistimale açık yönlerinin bulunması ve özellikle Yeşil Kart konusunda yapılan suistimallerin bilnmesine karşın, genele bakıldığında iyi sonuçlar verdiği ve sağlık sektörünün iyi yönde ilerlediğini vurguladı.

Ayrıca sağlık sisteminin olumsuz yönleri olarak da;

Performans sistemi ve getirisi

İş barışı, tükenmişlik sendromu, motivasyonsuzluk

Zorunlu hizmet,

Koruyucu sağlık hizmetleri ve kronik hastalıkların takip ve rehabilitasyonu

Asistan hekim sayıları ve eğitimi

Sağlıkta yaşanan şiddet (burada sosyokültürel seviyesi yüksek olan kişilerin yaptığı şiddete vurgu yapıldı).

  Dr. Şerif Kurtuluş, emeğin küreselleşmesi konuşulurken sermayenin bunu geç de olsa farketmesi ve sermayenin küreselleşmesi noktalarına vurgu yaptı.

  Asistan hekim sayıları ve eğitimi konusuna çözüm önerisi olarak; Dr. Kurtuluş ülkemizde hekim planlaması olması gerekiyorsa bunun uzman hekimlere göre yapılması gerektiği, asistan hekimlerin eğitimlerinin ise bir plan program dâhilinde yapılması gerektiğine değindi.

Dr. Kurtuluş, sağlıkta şiddete çözüm olarak da; sağlık çalışanına karşı yapılan mağduriyeti (personel şikâyetçi olmasa dahi) kurumun hukuksal boyutunu üstlenmesi ve takip etmesi gerekliliğini savundu.

Dr. Şerif Kurtuluş, bütün sağlık sektörü düşünüldüğünde, değişimde dış baskı unsurlarının varlığının yadsınamaz bir gerçek olduğunun üzerini çizdi. Tüm bunlara ek olarak sivil toplum hareketlerinin önemine değinen Dr. Kurtuluş, STK’ların durumunu ilginç bir örnekle açıkladı;

“Tüm sistemi üç odalı bir ev olarak düşünürsek, Hükümet-Devlet bir odada, Ekonomi ise diğer bir odada bulunur.

STK’ların bu durumda üçüncü bir odada yönlendiren konumda olması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde durum böyle iken ülkemizde STK’lar üçüncü bir odada olmak yerine Hükümet-Devlet’in odasında yer edinmeye çalışıyorlar. “

  STK’ların yaşadığı problemi kendine has örnekleriyle açıklayan Dr. Kurtuluş, sağlık sistemini hibrit bir tohuma veya adrenogenital sendromlardan testiküler feninizasyona benzetti ve yine örneklemeleriyle devam etti.

   Katılımcılardan çok güzel bir kadının salona geldiğini hayal etmelerini istedi. Dr. Kurtuluş, kadının erkeklerin dikkatini çekmesi bir kenara, diğer kadınlar tarafından da tekrar tekrar bakılacak kadar güzel olduğunu ancak kısır olması nedeniyle verimsiz olduğunu belirtti.

 Dr. Şerif Kurtuluş, sağlık sisteminin de bu kadın kadar güzel olduğunu, ancak verimsizlik nedeniyle sürdürülebilir olmadığının topluma anlatılması gerekliliğine vurgu yaptı.

   Değindiği noktalar ve örneklemeleriyle oldukça ilginç bir konuşma yapan Dr. Kurtuluş, sağlık alanında değişim yaşanması gerekiyorsa bu değişimin sermaye yerine insan odaklı olması dileğiyle konuşmasını bitirdi.

Kaynak : Şanlıurfa Olay Gazetesi

http://www.sanliurfaolay.com/haber/24193-doktorlar-antalyada-saglik-politikalarini-tartisti.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.