Kategoriler
Haberler

Hekimlere verilen idari para cezaları iptal edildi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda, poliklinik, dal merkezi ve tıp merkezinde çalışan ve takip ettikleri hastalarının ameliyatlarını özel hastanelerde yapan hekimlere, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin Ek 5.maddesini ve 1219 sayılı Kanunu’nun 12.maddesini gerekçe göstererek her bir ameliyat için 100 TL ile 1000-TL arasında değişen miktarlarda idari para cezaları vermiştir.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezalarına, Oda’mızın da hukuki desteği ile  İzmir Sulh Ceza Mahkemeleri nezdinde itiraz edilmiştir.  Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından değerlendirilen itirazlar sonucunda, para cezalarının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararlarda, “…1219 sayılı yasanın 12.maddesinde, serbest meslek icra eden hekimlerin hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve SGK’dan talep edilmemek kaydı ile, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilecekleri düzenlenmiş olup yasa maddesinde özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleğini icra eden hekimlerin (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastaların teşhis ve tedavisini yapamayacaklarına ilişkin bir düzenleme ve yasaklama bulunmadığı görülmekle itiraz eden hakkında düzenlenen idari para cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçelerine yer verilmiştir.

Yapılan itirazların bir kısmı hakkında henüz karar verilmemiş olup bir kısmında İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün savunması beklenmektedir. Süreç hakkında meslektaşlarımız tekrar bilgilendirilecektir.
Saygılarımızla.

İZMİR TABİP ODASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.