Kategoriler
Haberler

İşyerinde mobinge maruz kalanın ailesi de dağılıyor

Evlilik ve Aile Danışmanı Psikolog Muharrem Köse, iş yerlerinde çalışanlara uygulanan ‘mobbing’in zamanla tüm aile bireylerini etkileyerek, birçok ailenin dağılmasına neden olduğunu söyledi. Köse, “Mobbingle birçok aile dağılma noktasına geliyor.” dedi.

Aileleri yıkan mobbing, Türkiye’de en çok 28 Şubat döneminde uygulandığı ve hala bir şekilde bu uygulanmaya devam ettiği belirtildi. Birçok çalışanın uğradığı yıldırma harekâtları ile psikolojisinden ve işinden olduğu mobing uygulamalarının ailelerin dağılmasına neden olan bir durum olduğu kaydedildi.

Mobbing hakkında bilgi veren Köse, yıldırmanın yeryüzünde tüm örgütlerde yaşanabileceğini, bunun gerçekleşme biçiminin ülkelere göre farklılık gösterdiğini kaydetti. Bu nedenle hangi davranışın yıldırıcı olabileceğinin belirlenmesinde zorluk yaşandığını belirten Köse, “İş yerinde yıldırmaya yol açan saldırgan davranışlar ülkeden ülkeye, toplumdan topluma değişim gösterebileceği gibi, iş yerinin özelliği de bu farklılığı doğurabilir. Toplumlar arasındaki kültürel farklar insan ilişkilerine yansıdığından, işyerlerinde yaşanan yıldırmayı ve buna yol açan davranışları belirlemede kültürel farklar gözetilmelidir.” diye konuştu. Köse, işyerinde yıldırmayı tanımlamada ve yıldırmaya yol açacak davranışları belirlemede evrensel ölçütler getirmeyi değil, araştırmanın yapılacağı toplumun, hatta iş yerinin özelliğini göz önüne almak gerektiğini kaydetti.

İş yerinde yıldırma genel olarak dört aşamada geliştiğini söyleyen Köse, aşamalar hakkında şu bilgileri verdi: “ Birinci aşama iş yerinde kritik bir olayın yaşanması ile saldırgan davranışların ortaya çıkması, ikinci aşama yıldırmanın ortaya çıkması ve mağduru lekeleme çabaları, üçüncü aşama, ciddi travma ve dördüncü aşama kovulma.”

Mobbing sonucunda mağdurun çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladığını ifade eden Köse, saldırganın ise herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirterek, “Mobbinge maruz kalanlarda derinden sarsıcı psikolojik rahatsızlıklar yaşanabilir. Davranışsal olarak saldırganlık, düzensiz yeme, yüksek oranda alkol ve ilaç alımı veya sigara kullanımı, sosyal yalıtım, uyku bozuklukları, gün boyu yorgunluk hissi, çeşitli sinir belirtileri, melankoli, duyumsamazlık, yoğunlaşma eksikliği, sosyal fobi, olayları hatırlamada güçlük çekme.” şeklinde birçok durumun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Mobbingin yaşama dair sonuçlarının da olduğunu söyleyen Köse, mağdurun her alanda kendine olan güvenini kaybettiğinin görüldüğünü kaydetti. Mağdurun şaşkınlaştığını, beceriksizleştiğini, korkmaya, utanmaya ve çekinmeye başladığını belirten Köse, “Kurban sosyal toplantılardan kaçınmaya, fiziksel rahatsızlıklardan ve hastalıklardan şikâyet etmeye, sosyal randevularını unutmaya, aile bağlarından ayrılmaya ve diğer işlerini nitelikli yapmada zorlanmaya başlar.” şeklinde konuştu.

Ayrıca mağdurun ailesindeki rolünü ve sorumluluklarını yerine getirmede zorlanmaya ve aile sorunlarını hoş görmemeye başladığını da dile getiren Köse, mağdurun arkadaşlık ilişkilerini kestiğini, evliliğinde de sorunlar yaşamaya başladığını söyledi. “Mağdur yavaş yavaş ailesinden uzaklaşır.” diyen Köse, “Sevdiklerine karşı sinirli, hatta saldırgan olur. Böylece yıldırma sonucunda sadece kurban değil, mağdurun ailesi de zarar görür.” ifadelerine yer verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.