Kategoriler
Haberler Mevzuat

Sağlık grup başkanlıkları kaldırıldı mı?

İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinin ek-1 cetvelini değiştiren bakanlık, cetvelde yer alan “sağlık grup başkanlığı” normlarına yeni cetvelde yer vermedi. Önceki cetvelde “(5) İlçe TÜİK nüfusu 25.000’in altında olan ilçelere Sağlık Grup Başkanı standardı uygulanır. Sağlık Grup Başkanlığı ile Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi yürütür” şeklinde tespit yapılmış idi.

Ancak, normlar çıkarılmış olmasına rağmen yönetmelikte yer alan 7. madde yerini korumuş ve mülga olmamıştır. İlgili madde şu şekildedir:
“Sağlık grup başkanlıkları
MADDE 7 – (1) İlçe sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık grup başkanlıkları oluşturulabilir. Bu başkanlıklara ayrıca kadro tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede bulunan personel eliyle yürütülür.”

Yine yeni cetvelde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu görevini aynı kişi yürütmesi için, daha önce 25 bin olarak tespit edilen sınır “TÜİK nüfusu 50.000’e kadar olan ilçelerde” yeniden olarak belirlenmiştir. Bazı şube müdürlüğü sayılarında da değişiklik olmuştur.Nüfusu 2,5 milyon ila 3,5 milyon, 3,5 milyon ila 4,5 milyo, 4.500.000 ile 10.000.000 arasında olan iller ile nüfusu 10.000.000’den büyük olan iller için şube müdürlüğü normu 1 arttırılmıştır.

Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ise yönetmelik ekinde yer alan “sağlık grup başkanlığı”, “İl Ambulans Servisi Komuta ve Kontrol Merkezi” ve “Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” normları yönetmelikten çıkarılmıştır.

www.memurlar.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.