Kategoriler
Haberler

“Sağlık hakkının kullanılmasında devletin yükümlülükleri var”

Atatürk Ünversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, sağlık hakkının kullanımında devletin yükümlülükleri bulunduğunu söyledi. 

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Sağlık Hakkı Bağlamında Sağlık Hukukunda Sorumluluk’ konulu sempozyumda konuşan Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, yaşam hakkının vazgeçilmez niteliği olan sağlık hakkının ikinci kuşak, pozitif statü haklarından olduğunu, bu nedenle devletin yükümlülüklerinin bulunduğunu belirtti. Sağlık hakkının kişi tarafından en kısa sürede sağlık hizmetlerinden uygun bir şekilde yararlanabilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Kök, bu nedenle devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğini, hükümetlerin buna uygun politikalar üretmesi zorunluluğunda olduğunu ifade etti. 

Kök, sağlık hakkının başta çevre hakkı, eğitim hakkı, ayrımcılık yapmama, ekonomik hakların geliştirilmesi ile ilgili olduğunu, ülkemizde 2003 yılında başlatılan sağlıkta dönüşümün bu hususlar açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Olcay Işık ise ‘Hekimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu’ başlıklı bir konuşma yaptı. Işık, hekimin hasta ile özel hukuktan doğan ilişkileri gereğince hatalı tıbbi uygulama nedeniyle sorumluluğunu doğuracak olan (culpa in contrahendo), sözleşmeye aykırılık, vekaletsiz iş görme, haksız fiil ve kusursuz sorumluluk hallerini açıkladı. 

Arş. Gör Ayşe Almıla Pazarcı ise ‘İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Sorumluluğu’ başlıklı çalışmasında, sağlık hakkı temelinde sağlık hizmeti kavramını tanımladı ve idarenin sorumluluğunun sağlık hukukuna yansımasını, bu kapsamda sağlık hizmetlerinde idareye yükletilebilen hizmet kusurunu yine bu başlık altında anlattı. 

Adem Dumlu da ‘Hekimin Ceza Hukukundan Doğan Sorumluluğu’ konulu konuşmasında, ceza hukukunun hekimlere bakış açısı ve suçun manevi unsurları olan kast ve taksir kavramlarını açıkladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.