Kategoriler
Haberler

TTB: Böyle olur vekillerin sağlık güvencesi

Türkiye’de prim ödemeksizin sağlık hizmeti alanlar milletvekilleri ve Anayasa Mahkemesi üyeleri. Bu iki grubun sağlık hizmetleri bütçeden karşılanıyor. “Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik” 2 Mayıs 2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Biliyoruz ki vatandaş asil, diğeri vekil. İşte TBMM’nin yönetmeliği ile SGK’lıların SUT’u arasında yani vekillerle asiller arasında sağlık güvencesi açısından bazı “küçük” farklar:

SGK’lıların çocukları 18 yaşına kadar ya da çıraklık eğitim alıyorlarsa 20 yaşına kadar, yükseköğrenim görüyorlarsa en çok 25 yaşına kadar anne babalarının sosyal güvencesinden yararlanabiliyor.

Oysa milletvekillerinin yirmibeş yaşına kadar evli olmayan kız ve erkek çocukları eğitim şartı aranmaksızın güvencede.

Yirmibeş yaşını doldursa da evli olmayan kız çocukları güvencede.

Onlara gelir testi, inceleme yok, beyanları esas alınır.

Ayakta ya da yatarak tedavilerinde sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarındaki tedaviler de emsal sözleşmelere göre ödenir. Oysa SGK’lı iseniz SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşundan aldığınız sağlık hizmeti bedeli ödenmez.

Eğer SGK’lı olmayan birine organ bağışı yaparsanız sizin tedavi masraflarınızı SGK karşılamaz. Oysa milletvekiline bağış yaparsanız “bu yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın” TBMM bütçesinden karşılanır.

Milletvekilleri sözleşmesiz eczaneden ilaç alsalar da ödenir, eşdeğer ilaç uygulaması onlara uygulanmaz yani doktor hangi ilacı uygun görürse o ödenir, “bunun daha ucuzu var, ondan al” denmez.

Ayakta tedavilerde 5 kalem ve üç aylık tedavi dozu alabilirler. İlaç bitim tarihinden 15 gün öncesinden ilaçlarını temin edebilirler. Oysa SGK’lılar için 4 kalem ilaç yazılabilir ve her kalem ilaçtan 1 kutunun ücreti ödenir. Ayrıca SGK’lılardan 3 kutuya kadar 3, ilave her kutu için 1 TL katılım payı öder. Onların ilaç katılım payı yoktur.

Yatarak tedavilerde resmi sağlık kurumlarında özel odada, yoksa birinci sınıf odada hizmet alırlar. Özel odada yatmaları halinde resmi sağlık kurumlarındaki otelcilik hizmeti bedelleri de TBMM bütçesinden karşılanır. Oysa SGK’lılar otelcilik hizmetlerini kendileri öder.

Acil durumlar için “yeşil alan” ayrımı yoktur.

Yatarak tedavilerinde hastanın tedavisi dolayısıyla yapılan bütün işlemler ayrım yapılmaksızın ödenir. Hastalardan alınan ilave ücretler de ayrıca ödenir. Oysa SGK’lılar katkı/katılım payı altında pek çok ödeme yapar.

Hareketli ve sabit diş protezlerini 2 yılda bir yenileyebilirler, oysa SGK’lılar 4 yıl geçmeden yenileyemez.

Kemik içi implantları hem de 6 taneye kadar karşılanır, oysa SGK’lıların kemik içi implant giderleri karşılanmaz.

Resmi ve özel sağlık kurumundaki uzman hekimlerin gördüğü lüzum üzerine, yurtiçinden ve yurtdışından sağlanan ortez ve protezleri karşılanır, katkı/katılım payı da ödenmez, oysa SGK’lıların her bir protezi ayrı hesaplanır ve brüt asgari ücretin yüzde 75’ine kadar katılım payı öder. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.