Kategoriler
Haberler Sizden Gelenler

Vatandaş yazdı, biz yayınladık!

Maksat Üzüm Yemek mi Yoksa Bağcı Dövmek mi veya  Vice Versa

Hasta / Özürlü olarak – benim için yapılan işin niteligi ve hizmet gerekleri beni sağlam varsayıyor…

Vatandaş olarak – para veriyorum niçin daha iyi bir muayenehanede hizmet almayı haketmiyorum…

Kat maliki olarak – kiraya verdiğim muayenehane veya kat maliki / kiracı hekim olarak kullandığım muayenehane için ekstra masrafım olmayacak ….

Bu sonuca göre üçü de  doğru..

Şimdi alınan sonuçtan kazançlı çıkan kaç muayenehanesi olan hekim var bilmiyorum. Belki tamamı. Ama hekim sayısına göre yüzde kaç muayenehane sahibi?

Ama yeni muayenehane açacaklar için AB standartlarında bir muayenehane açma fırsatı yerine vasat bir muayenehane açmalarına fırsat verdiği için çok olumsuz. Burada TTB bu tür sanitery ve hastalara uygun muayenehane tip projelerini TMMOB ile geliştirip hekimlere sunmasını ve bu iyi muayenehaneleri akredite ederek ödüllendirmesini beklerdim.

Şimdi sırayla TTB nin savunması uzerinden kararın gerekçelerine bakalım..

-“Muayenenane sağlık tesisi değilmiş…” TTB peki bu doğru mu?  Pansuman, kan alımı, ufak operasyon, büyük operasyon sonrası kontrol, mide ultrasonu, cilt yakma,kemik iliği biyopsisi yapıldığını ben biliyorum…

-“Herhangi bir binanın bağımsız bölümünde. 1.basamak saglık kuruluşu olan muayanehane..…” olabilir mi? Bu gün TIP hocalarının muayenehanesine kaç 1.basamak hasta gider .1. basamak  hastalar bu ülkede doktora gitmez, gitse bile bu gün Kamu ve  cüzi paralarla özel hastanelere gider. Muayenehaneye gidenler çoğunlukla takipli veya yeni ciddi rahatsızlık tespit edilen hastardır. Muayenehaneye giderek ya hastalığını kroscheck yapar veya o Dr. un yaratacagı imkanlardan yararlanmak içindir bu gidiş.

-“Belediyeler ve İmar kanunda,yapı kullanma izni,….”  Bunun evrak düzeyinde talebi bize ne kaybettirir,bilakis bir kontrol noktası daha oluşturdugumuz için yararlı olabilir.Keza köyde bir muayenehane açanı kim denetleyecek.(Büyük il,ilçe yakınında köy statüsünde oturmayı seçen bir Dr. niçin mesai sonrası orada muayenehanesini açmasın).Bu ülkede yetkili kurum sayısının artması denetim ve gelişmeyi nasıl engelledigini bilmeyenimiz yoktur sanırım.

 “Sağlık Bakanlığı’nın haiz olduğu standart belirleme yetkisinin Türkiye’deki tabiplerin tababet sanatını herhangi bir kamu ve özel sağlık tesisi çatısı altında olmaksızın vatandaşlara birebir icra etme hakkını sınırlayacak içerikte kullanamayacağı,

– Dava konusu düzenlemelerin, muayenehanelerde yürütülen işin niteliği ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

İşte bu gerekçelere dayanarak TTB’ne sorulacak soru şudur:

Bakanlıgın bu standart belirleme yetkisi yoksa, ki AB standardı olduğu söyleniyor. Bu halkın parası ile gittigi bir Dr.dan bunu bekleme hakkıda mı yoktur? Yargı AB standartlarına atıfta bulunma yetkisini niçin kullanmaz.? Bu senitery/hiyjenite ve gelişmenin, ilerlemenin önüne bariyer koymak degilmidir?

Yargının Zorunlu Hizmet ile ilgili aldığı kararda ise ;

*Tabebet sanatının vatandaşlara verilmesini engellemek,

*Özelde ve serbest muayenehane açarak çalışmak isteyen hekimlerin iş yapmalarını engellemek,

*Diplomasını vermemek,

*Oluru ve müracatı olmayan hekimleri kura ile bile olsa zor(unlu) göreve atamak.

*Gitmez ise cezalandırmak,

*Rapor ve ispatlanabilir ve belgelendirilen izinleri Z.Hizmette yok hükmünde saymak,(Dr.Z:Hizmette Sağlıklı olmak zorunda,evlilik,ölüm,ailesinden kişinin ciddi rahatsızlıgı,dogum izinlerini yok hükmünde sayarak gün sayısından saymamak.)

*Eşin özel sektörde ve kendi işini yapan kişilerden seçenleri Dr.ların aileleri ile ayrı yaşamaya çocuk yapmamaya, çocuklarının iyi egitim almamaya mahkum etmek,

*Yapılan süre tamamlanmadan sadece üst egitim için Z:Hizmeti bırakımak durumunda olan Z.Hizmet sürelerini yok saymak.

“Her seferinde Z.Hizmeti bitirip sınavları kazanabilen,YD lı tamamlayan Dr.a 3 kez bunu mübah görerek red etmek;yargı açısından bir büronun standardından daha azmı önemdedir.

Devletin yararına yani gider kalemlerini azaltmak adına,sosyal hizmet olarak,halkın yararına oldugu için hekimin yukarıdaki haksızlıklarıda içeren haklarını hukuka uygun bulmak ile bu muayenehane kararı çelişmiyor mu?

Ayrıca aslolan insan-tabip/hasta- olması gerekirken, muayenehane denen yapıyı bir iki oda metrekaresine indirgemeye TTB nin bir başarısı ve binlerce Genç Hekimin çıkarı ve kazanımı olarak mı görecegiz…

Genelgede muayenehanelerde bulunması gereken bina girişi, kapılar, rampa ve sahanlıklar, asansörler, merdivenler, merdiven basamakları, trabzanlar, iç kapılar, tuvaletler ile ilgili mimari standartlar getirmişti. Esasen bu tür yerleri bulmak olanaklı olmayacağından da muayenehane engelleniyor demek” yanlıştır. Ama bir binada ve aynı katta muayenehanesi olan bir çok doktoru lehvalarından görüyoruz.Peki kiracısı doktor olan mülk sahiplerine bu ücret ödetilemez mi.? Evet çoğuna ödetilir.Çünkü yan binalarda Doktor kiracısı olmayan birçok kat maliki var.Bu malikler Dr. bir kiracıcından sadece para olarak nemalanmaz, artı sağlık hizmeti alarakta nemalanmaya can atar. Ayrıca inşaat malzemelerinin ve tekniğinin geldigi noktada bu tadilatlar kolayca yaptırılabilir. Veya yakın binalarda bu standartlara uygun hale getirilebilir.Bu karar eski ve bu standartlara uymayacak binaların yararına olmuştur.

TTB  özürlüyü, hastayı tuvalet ve lavabo gibi hiyejinitenin olmazsa olmazlarını iptalini bizlere nasıl izah edecek acaba?

Ayrıca istenecek belgelerde bekleme odası,muayene odası standartı dışında istenen Depreme dayanıklılık,Yangın merdiveni hangi eski muayenehanede var merak ediyorum.

Eğer bir muayenehane bunu saglamıyorsa çözüm Dr.un muayene taşımasıdır, 1.basamak hizmet sunumu yapılan bir yer olduğu için bu çok kolay olacaktır.

Bu satandarta bir muayenehaneyi biz paralı, kaprisli,tuzu kuru, 1.basamak saglık hizmeti alan lay lom hastalar hak edelim. Bedelinide zaten biz ödeyecegiz. Muayenehane sahibi Dr. bu miktarı zaten vergiden düşecekti.

Genç Hekimler Rahatsız / Uzm.Dr.Özgür Niflioğlu’nun yazısına atıfta bulunarak ve ek yaparak bitirelim

“Bugüne kadar hiç muayenehanesi olmamış, hastasını ticari bir obje olarak görmemiş, kısacası canla başla; hani derler ya “bayrağın dalgalandığı” her yerde, her türlü görevi sorgusuz sualsiz yerine getiren kişiler bu genç hekimler. (Mahkeme kararı ile tescil edilerek  “bayrağın dalgalandığı”  her yere gitmeye zorlanan genç hekimler. diye ilave yaparak. Sn Yazara sormadan ek yaparak)

Ensesine vurup lokmasını aldığınız; seksen darbesinin apolitik ortamında yetişen ve yüreği insan sevgisi ile dolu olan gençler. 

Düne kadar kimi “elitist” hocaların muayenehane – hastane ekseninde emeğini insafsızca sömürdüğü kitleden birileri bunlar. “

TIP dışı biri olarak Genç hekimler adına Muayenehane denen bir büronun düzenlenmesini bile yargıya götüren TTB teşekkür edelim. İşte sizden yana ve halk saglıgına  uygun  bir karar ne kadar mutlu olsanız azdır. Sanırım bana izin verirsiniz Vermiyorsanız bu yazdıklarımı yok hükmünde sayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.