Kategoriler
Haberler

Hakem Kurulu, memurun yeni haklarına dikkat çekti

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memura yüzde 4+4 zam verilmesini kararlaştırması ile ilgili tartışmalar sürerken, Kurul’un konuyla ilgili karar metni açıklandı. Metinde, memurlara verilen diğer haklar ayrıntılı bir şekilde sıralanarak, bunlara dikkat çekiliyor.

Karara göre memurun kazanımları arasında ‘Enflasyon farkı ödemesi’, ‘Geç ödeme farkı’, ‘Sözleşmeli personele yiyecek yardımı’, ‘Emekli olanlara ödenen tazminat’, ‘Geçici personelin çalışma süreleri’, ‘Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi’, ‘Mali sorumluluk zammı’, ‘Zam ve tazminatlar’, ‘Seyyar görev tazminatı’, ‘Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi’, ‘KİT’lerde konut kira bedeli’, ‘Fazla çalışma ücreti’, ‘KİT’lerde kıdem ücreti’, ‘İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı’ ve ‘Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması’ gibi konular da bulunuyor.

Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi ile ‘kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutlarının, hizmet tahsisli konut kapsamında sayılması ve bu konutlardan kira bedeli alınmaması’ öngörülüyor.

Fazla çalışma ücreti konusundaki karara göre de 1 Temmuz itibariyle geçerli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtiliyor.

İTFAİYECİLER HİZMET SINIFINA ALINIYOR

Yine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere de itfaiyeci kadrosu hizmet sınıfına alınıyor. İlgili karara göre yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ‘İtfaiyeci’ kadrosunun hizmet ‘GİH’ olarak uygulanması, ayrıca itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı personelin sosyal güvenlik işlemlerinin de aynı kararın hükümlerine göre yürütülmesi öngörülüyor.

Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklar başlığı altında da ‘büro, bankacılık ve sigortacılık’, ‘eğitim, öğretim ve bilim’, ‘sağlık ve sosyal’, ‘basın, yayın ve iletişim’, ‘kültür ve sanat’, ‘bayındırlık, inşaat ve köy’, ‘ulaştırma’, ‘tarım ve ormancılık’, ‘enerji, sanayi ve madencilik’ ile ‘diyanet ve vakıf’ hizmet kollarına ilişkin haklar aktarılıyor. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda çalışanlara seyahat kartı ve fazla çalışma ücreti konusunda yapılan yeni düzenlemeler yer alıyor.

EK DERS SINIRI YÜZDE 6’YA YÜKSELİYOR

Eğitim, öğretim ve bilim kolundaki memurlara tanınan mali ve sosyal haklar da şu başlıklar altında yer alıyor:

Akademik jüri ücreti. Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller. Ders dışı eğitim çalışmaları. Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü. Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti. Rehber öğretmen ek ders ücreti. İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti. Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti. Öğretim yılına hazırlık ödeneği. İLKSAN üyeliği ve İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans.

Bu değişikliklere göre ders dışı eğitim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17’nci maddesinde yer alan ‘yüzde5’ sınırı, 1/9/2012 tarihinden itibaren ‘yüzde 6’ olarak uygulanması karara bağlanıyor. Ayrıca memurların sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamaların, 1/9/2012 tarihinden itibaren kaldırıldığı belirtiliyor.

Bir diğer karara göre de Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticilerin, 1/7/2012 tarihinden itibaren 10’uncu ve 16’ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılacağı aktarılıyor.

REHBER ÖĞRETMENLER EK DERSTEN FAYDALANACAK

Rehber öğretmenlerinin de ek ders ücretlerinden yararlanması kabul edilirken, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine ödenmekte olan ilave ek ders ücretinin, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenmesi karara bağlanıyor.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücretinin de fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretlerinin sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 artırımlı ödenmesi karara bağlanıyor.

ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ 700 TL’YE ÇIKTI

Yeni kararla öğretim yılına hazırlık ödeneği 600 TL’den 700’TL’ye çıkarılırken İLKSAN üyeliğinin de ihtiyari olarak kabul ediliyor.

Sağlık sektöründeki memurlara da yiyecek yardımı, performans puanı, mesleki üst öğrenim, tabip dışı personelin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi, ek ödemelerin aylıklarla birlikte ödenmesi, 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi, nöbet ücreti, ek ödeme, vekalet durumunda ek ödeme, fark ödemesi ve yönetici kadrolarına vekalet eden öğretmenler olarak yeni düzenlemeler getiriliyor.

Yeni karara göre Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 10 puan daha ilave ediliyor.

SAĞLIK MEMURLARINA DİNİ TATİLLERDE NÖBET ÜCRETİ YÜZDE 20 ARTTI

Aynı şekilde sağlık sektöründe ek ödeme alan memurların bu ödemelerinin, aylıklarla birlikte ödenmesi karara bağlanırken, ek ödemelere ilişkin bu kararın Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil) hakkında da uygulanması karara bağlanıyor. Sağlık memurlarına yönelik dini bayram günlerindeki nöbet ücretleri yüzde 20 artırılıyor.

Basın, Yayın ve İletişim sektöründeki memurlara ise ‘koruyucu gıda yardımı’, ‘Kahvaltı yardımı’, ‘Büyükşehirlerde görev yapanlara toplu taşıma kartı verilmesi’, ‘İlave ücret’ ve ‘Giyim yardımı’ gibi haklar tahsis ediliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.