Kategoriler
Haberler

İntörnlere maaş mı geliyor?

İntörn hekimlere maaş, iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınma ve malpraktis sigortası getirilmesine yönelik bir yasa teklifi hazırlandı. Ankara Tabip Odası, teklifin bir an önce yasalaşması için imza kampanyası başlattı.

Ankara Tabip Odasından yapılan açıklamada, “Yükseköğretim Kanunu, İş Kanunu ve Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven ve 10 arkadaşı tarafından TBMM Başkanlığına sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, “İntörn hekimlik, mesleğimizi, tüm zorlukları ve güzellikleriyle hekim olmayı ilk kez bütün gerçekliğiyle hissettiğimiz yaşam dönemimizdir. Hekimler bu dönemin tüm sıkıntılarına, zorluklarına ‘Geçicidir’ diyerek katlanırlar. İntörn hekimler, eğitim almanın yanı sıra bir kamu hizmetini de ifa etmektedirler. Ankara Tabip Odası geçtiğimiz yıl İntörn Hekimler Kurultayı düzenlemiş, burada sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştı. Yine Odamız öncülüğünde bir İntörn Hakları Bildirgesi ilan edilmişti.” denildi.  
Ankara Tabip Odasının, CHP milletvekillerinin hazırladığı yasa teklifini desteklediği belirtilen açıklamada, teklifin TBMM tatile girmeden görüşülerek yasalaşmasını talep etmek üzere bir imza kampanyası başlatıldığı dile getirildi.

Teklifte neler var?
Hazırlanan yasa teklifinde, intörn hekim ve intörnlük dönemi tanımlanıyor. Teklifte, klinik, ameliyathane ve sahada eğitim amacıyla mesleki becerilerini geliştirmek için çalıştırılan 6’ncı sınıf öğrencilerinin (intörn hekimler), bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmedikleri belirtilerek, intörn hekimlere 12 aylık intörnlük dönemlerinde günlük çalışma süreleri karşılığı, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücret ödenmesi önerisi getiriliyor. Teklife göre, ücret ödemesi aylık olacak. Ücret, intörnlük dönemi boyunca tıp fakültesi 6’ncı sınıf öğrencilerinin bağlı bulundukları yüksek öğretim kurumlarınca kurum bütçesinden yapılacak. İntörnlük ücret ödemesi, 12 aylık intörnlük dönemi sonunda yinelenmemek üzere sona erecek.

İş Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile intörn hekimler iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler kapsamına alınacak.

Tıp fakültelerinde öğretim üyesi denetiminde poliklinik, ameliyathane ve sahada çalıştırılan 6’ncı sınıf öğrencileri, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlara karşı yüksek öğretim kurumlarınca yaptırılmak üzere zorunlu sigorta kapsamına alınacak. Bu sigorta primi döner sermayesi bulunan yüksek öğretim kurumlarında döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan yüksek öğretim kurumlarında kurum bütçesinden ödenecek. Zorunlu sigortayı yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her intörn hekim için 990 TL idari para cezası verilecek.

Medimagazin

http://Kaynak: Medimagazin/hekim/tip-egitimi-tus/tr-intornlere-maas-ve-sigorta-teklifi-2-22-44247.html

“İntörnlere maaş mı geliyor?” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.