Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

Anayasa Mahkemesi’nin iptal metni *Orjinal Metin

650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ulaşmak için tıklayın

8.8.2011 günlü, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin:

      A) 1-   1., 5., 6., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 26., 32., 35., 42., 43. ve 44. maddeleri, 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında olduğundan, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere ilişkin iptal isteminin REDDİNE, 
     2-  2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40. ve 41. maddeleri 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından bu maddelerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 
     3- İptal edilen maddeleri nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu maddelere ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE  GİRMESİNE,

      B) İçerik itibariyle Anayasa’ya aykırılık iddiası yapılan talebin incelenmesinde ise;
        1-  5. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’un 10. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin,
           2- 6. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen 2575 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (3) numaralı fıkrasının, 
        3- 12. maddesiyle 2797 sayılı Kanun’un 30. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliklerin,
        4- 15. maddesiyle 2802 sayılı Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yapılan değişikliğin,
        5- 16. maddesiyle değiştirilen 2802 sayılı Kanun’un 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yapılan değişikliklerin,
              6- 26. maddesiyle  4954 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’in,
        Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

 

         C- Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.