Kategoriler
Haberler

Baz istasyonlar sağlığa zararlı mı?

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Adalet Bakanlığı’na ait binalardaki baz istasyonlarını savundu. Baz istasyonlarının sağlık açısından risk taşıdığı iddiasıyla kamu binalarından ve yerleşim yerlerinden kaldırılmadığına dikkat çeken bakanlıklar, “Son zamanlarda yapılan incelemelerin hiç biri cep telefonları ve bunların baz istasyonlarından kaynaklanan RF alanlarına maruziyetinde herhangi bir istenmeyen sağlık etkisine neden olduğu sonucuna varmamıştır.” ifadelerini kullandı.

 

Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Adalet Bakanlığı’na ait binalardaki baz istasyonları ile ilgili bir soru önergesi verdi. Önergede, baz istasyonlarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair makale ve görüşlere atıfta bulunan Dibek, başta Ankara, İzmir, Denizli ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde adliye binalarında baz istasyonları bulunduğunu aktardı. Bakanlığın, bu binalardan baz istasyonlarını söktürmeyi düşünüp düşünmediklerini sordu.

 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından, Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen verilerle soru önergesine verilen cevapta, teknolojideki gelişmelerin sonucu olarak elektromanyetik dalgaların kullanımının her geçen gün arttığı belirtilerek, şöyle denildi:

 

“Günlük yaşamda doğada bulunanın çok üstünde seviyelerde elektromanyetik alanlara maruz kalındığı; Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanılan cep telefonları, baz istasyonları ve kablosuz iletişim kaynaklı elektromanyetik alanların insan sağlığına etkileri konusunda yapılan çok sayıda araştırma sonucunda kamuoyunun konuya duyarlılığının da hızla artmaya başladığı; Tüm dünyada, elektromanyetik alanların insan sağlığı üzerinde etkileri konusunda araştırmaların hâlen devam ettiği, Ülkemizde de Sağlık Bakanlığınca Elektromanyetik Alanlar Sağlık Etkilerini Değerlendirme Alt Kurulu oluşturulduğu ve bu konuda çalışmaların sürdüğü; ancak, baz istasyonlarının insan sağlığına zararlı olup olmadığına dair net bir şey söyleyebilmenin, bilimin bugünkü geldiği noktada mümkün olmadığı bildirildi.”

 

LİMİT DEĞERLER BAKANLIKLARIN GÖRÜŞLERİ ALINARAK BELİRLENİYOR

 

Önergeye; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından verilen cevapta da şunlar aktarıldı:

 

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ‘Telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi ve kullanıma ilişkin esasları başlıklı 37. maddesinin 4. Fıkrasında yer alan ‘Ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği standart değerleri dikkate almak suretiyle telsiz cihaz ve sistemlerinin kullanımında uyulacak elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, kontrol ve denetimleri münhasıran Kurum tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu işlemler ile ilgili usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (mülga Çevre ve Orman Bakanlığı) görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir. Yönetmelik ile belirlenen limit değerlere ve güvenlik mesafesine uygun bulunan ilgili tesisler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kurum tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmesini müteakip kurulur ve faaliyete geçirilir’ hükmü hatırlatıldı. Bakan Yıldırım 2011 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’e atıfta bulunarak şu cevabı verdi: “Söz konusu yönetmelik çerçevesinde; işletmeye alınacak olan her bir elektronik haberleşme cihazına Güvenlik Sertifikası düzenlenmekte olup, insanların bulunduğu yerler ile verici antenler arasında güvenlik mesafesi oluşturulmuş bulunmaktadır. Böylelikle insanların yaşadığı alanlarda elektrik alan değerlerinin en az seviyede olması sağlanmıştır. Cep telefonları ve baz istasyonları dahil her türlü elektromanyetik alanın insan sağlığı üzerine olası zararlı etkilerinin belirlenmesi amacıyla başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan çalışmalar halen devam etmekte olup, yapılan bu çalışmaların sonuçları yakından takip edilmektedir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde çalışmaları kabul gören ve Dünya Sağlık Örgütünce resmen tanınan ve bağımsız bir kuruluş olan Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenen sınır değerler dikkate alınarak düzenlemeler yapılmaktadır.”

 

DÜNYADA ‘RİSK ENDİŞESİ İLE KALDIRILMASI’NA YÖNELİK UYGULAMA YOK

 

Bakan Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1996 yılında başlatmış olduğu Elektromanyetik Alan Projesi’ne ilişkin de bilgileri paylaşarak, projede yaklaşık 20 AB ülkesinin yer aldığını, İtalya’dan 33, İsveç’ten 25, Almanya’dan 19, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’nden 9, Belçika’dan 6, olmak üzere çok sayıda kurum, enstitü ve bu kurumlardan çok sayıda bilim adamı çalışmalara aktif olarak katıldığını belirtti. Bu çalışmaların henüz tam olarak sonuçlanmadığını, ortaya çıkan verilerin de yavaş yavaş açıklandığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

 

“Nitekim, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2006 yılının Mayıs ayında yayınladığı 304 No’lu Bülten No: Sonuçlar kısmında; ‘Çok düşük maruz kalma seviyeleri düşünüldüğünde bugüne kadar yapılan araştırmalardan toplanan verilere göre baz istasyonları ve kablosuz ağlardan kaynaklanan düşük RF seviyelerinin sağlığa ters etkileri bulunduğuna dair tatmin edici bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır’ denilmekte yine benzer şekilde, (WHO Bilimsel Bülten No 193’de) ise, ‘Son zamanlarda yapılan incelemelerin hiç biri cep telefonları ve bunların baz istasyonlarından kaynaklanan RF alanlarına maruziyetinde herhangi bir istenmeyen sağlık etkisine neden olduğu sonucuna varmamıştır’ ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, baz istasyonlarının ortamda oluşturduğu elektromanyetik alan etkilerinin belirlenmesi amacıyla tüm dünyada çalışmalar devam etmekte olup, somut herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde baz istasyonlarının risk oluşturabileceği endişesiyle kamu binalarından ya da yerleşim alanlarından kaldırılmasına ilişkin herhangi bir uygulamaya rastlanılmamıştır. Öte yandan, tüm Türkiye genelinde 70 bin civarında baz istasyonu bulunmakta olup, baz istasyonları 21.04.2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak üzere, bina üzerlerine, elektrik direklerine, park ve bahçeler ile kamu binalarına kurulabilmektedir.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.