Kategoriler
Haberler Mevzuat

Hekimler muayenehane açabilecek mi? İşte Cevabı

650 sayılı kanun hükmünde kararname konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veren 6223 sayılı yetki Kanunu var.

Bu yetki kanunu ile hükümete verilen yetkiyi hükümet aşarak, bir çok alanda düzenleme yapmış. bu düzenlemelerden biri de 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanundu.

Bu kanuna aşağıdaki hüküm getirilerek tam gün meselesi çözüme kavuşturulmuştu.

Ancak Anayasa Mahkemesi bu hükmü şekil yönünden iptal etti. Yani içerik konusunda değil, şeklen KHK olduğundan ve KHK ile yapılacak düzenlemeler ancak kendisine yetki veren kanun çerçevesinde yapılabileceğinden, Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulunun bu yetkiyi aşarak bu konuları düzenlemiş olmasını Anayasaya aykırı buldu. Gerçekten de Adalet Bakanlığı ile ilgili bir yetki verilmesine rağmen, sağlık alanında bir hükmün burada düzenlenmesi isabetli olmamıştı.

Anayasa Mahkemesi, bir boşluk olmaması için de 6 aylık bir süre verdi. Eğer 6 ay içinde aşağıdaki hüküm bir kanun ile aynen kabul edilirse, Tam Gün konusunda bir boşluk doğmayacaktır.

Ancak 6 ay içinde bu yapılmazsa, o zaman tam gün düzenlenmesi iptal edilmiş ve Tam Gün Yasağı kalkmış olur.

İptal edilen hüküm:

(Değişik ikinci fıkra: 21/1/2010-5947/7 md.) Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası ile 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki (…) (2) sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir: (2)

a) Kamu kurum ve kuruluşları.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.

Kaynak : Prof.Dr.Hakan Hakeri / Medimagazin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.