Kategoriler
Haberler Mevzuat

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Temmuz 2012 PERŞEMBE
    

Resmî Gazete
    

Sayı : 28358

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE

BAŞASİSTANLIK KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA

UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak.”

“e) Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,

1) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,

2) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,

3) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi
    

Sayısı

7/4/2012
    

28257
Ek bilgi Tarih     19 Temmuz 2012
Kaynak     19/07/2012 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.