Kategoriler
Duyurular Haberler

Tam Gün İptal, Peki Şimdi Ne Olacak? * Son Dakika

Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin devlet memuru, öğretim üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve GATA’daki doktorlarla ilgili bölümlerini iptal etti. 

CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile birlikte 122 milletvekili ‘8.8.2011 günlü, 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. 

Başvuruyu esastan görüşen Anayasa Mahkemesi ’38. maddesiyle 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ‘Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.’ cümlesinin iptaline karar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.