Kategoriler
Duyurular Haberler

TTB’nin yeni yönetimi belli oldu (2012 – 2014)

30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 62. Büyük Kongre’de 2012-2014 dönemi için seçilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bugün (6 Temmuz 2012) gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

06.07.2012

BASIN AÇIKLAMASI

30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen 62. Büyük Kongre’de 2012-2014 dönemi için seçilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bugün gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını yapmıştır.

2012-2014 dönemi TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı şöyledir:

Başkan: Prof. Dr. Özdemir Aktan 

İkinci Başkan: Prof. Dr. Gülriz Erişgen

Genel Sekreter: Dr. Bayazıt İlhan

Muhasip Üye: Dr. Arzu Erbilici

Veznedar Üye: Dr. Filiz Ünal İncekara

Üye: Dr. İsmail Bulca

Üye: Dr. Zülfükar Cebe

Üye: Dr. Osman Öztürk

Üye: Dr. Fatih Sürenkök

Üye: Dr. Pelin Yargıç

Üye: Prof. Dr. Mehmet Zencir

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.