Kategoriler
Haberler Mevzuat

65 yaş üstü hekimlere getirilen çalışma kısıtlamasına yargı engeli

65 yaş üstü hekimlerin kadro dışı geçici çalışma hakkını kısıtlayan işleme karşı açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi işlemi iptal etti.

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1.maddesinin 4. fıkrasında yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra yaş haddine ulaşan hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici çalışabileceği düzenlenmiştir.  

 

Ancak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, bu düzenlemeden sadece Emekli Sandığından emekli olan hekimlerin faydalanabileceğini, SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olup da 65 yaşını doldurmuş hekimlerin bu maddeden faydalanamayacağını ifade etmiştir.

 

 

SSK statüsünde emekli olup da 65 yaşını doldurmuş bir hekimin özel bir tıp merkezinde kadro dışı geçici çalışma talebinin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından reddi üzerine İzmir Tabip Odası desteği ile açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi işlemi iptal etmiştir.

 

 

İzmir 4. İdare Mahkemesi kararında;  “…yönetmeliğin Ek 1. maddesinin 4. fıkrası ile yaş haddinden emekli olan veya emekli olduktan sonra yaş haddine ulaşmış olan tabip veya uzman tabiplerin özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışabileceklerine cevaz verilmiş olup anılan madde hükmünde tabip veya uzmanların Emekli Sandığı, SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olmaları şartı getirilmemiş, Sosyal Güvenlik Kurumlarından emekli olan tüm hekimlere anılan çalışma hakkı verilmiştir. Bu durumda, SSK emeklisi olan davacıya özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici olarak çalışma belgesi verilmemesi yolundaki dava konusu işlemde, hukukun genel ilkelerine, anayasamızın eşitlik ve çalışma hakkını düzenleyen hükümlerine uyarlık bulunmamıştır” gerekçelerine yer verilmiştir.

 

SSK ve Bağ-Kur statüsünde emekli olup da 65 yaşını dolduran meslektaşlarımızın kadro dışı geçici çalışma taleplerinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu yargı kararı ile de tescil edilmiştir.  

 

Beklentimiz, yöneticilerin hukuka uygun davranması, hekimlerin çalışma alanlarını hukuk dışı yöntemlerle kısıtlamamasıdır. Hekimlerin mesleki faaliyetlerine kısıtlama getiren hukuk dışı yaklaşımlara karşı her türlü mesleki ve hukuki mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. 

 

 

İZMİR TABİP ODASI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.