Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

Aile hekimlerine zorunlu nöbetin ayrıntıları belirlendi

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine getirilen hastane nöbetleri ile ilgili ayrıntıları belirledi. Buna göre, aile hekimliği çalışanlarına görev yaptıkları mahalli mülki sınırlardaki sağlık tesislerinde nöbet görevi verilebilecek. Örneğin, Şanlıurfa ili Siverek Devlet Hastanesi’ndeki nöbet, ancak Siverek ilçe merkez ile beldelerinde görev yapan aile hekimliği çalışanlarına yazılabilecek. Ayrıca, sağlık tesislerindeki personel doluluk oranının belli bir yüzdenin altında olması gerecek. Aile hekimliği çalışanlarına mesai saatleri içinde nöbet tutturulmayacak.

 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla ‘Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetleri’ konulu bir genelge yayınlandı. Söz konusu genelgede, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na eklenen, ‘Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve zaruret hasıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunu’nun ek 33. maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebilir ve bunlara aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.’ şeklindeki hüküm hatırlatıldı.

 

Genelgeye göre, 657 Sayılı Kanun’un ek 33. maddesinde belirtilen sağlık tesislerinde (yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri) tutulan nöbetler için ücret ödeneceği belirtildiğinden, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına sadece bu birimlerde nöbet tutturulabilecek.

 

Aile hekimliği çalışanlarına isteği dışında nöbet tutturulabilmesi için sağlık tesisinin büyükşehir belediye sınırları dışında olması; PDC’ye göre pratisyen hekim doluluk oranının ve fiilen çalışan pratisyen hekimlerin yüzde 60’tan aşağı olması; ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının PDC’ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin yüzde 60’ın altında olması; ildeki hastaneler ve 112 acil sağlık hizmetlerindeki pratisyen hekim ve yardımcı sağlık personelinin PDC’ye göre doluluk oranlarının ve fiilen bu unvanlarda çalışan personelin yüzde 80’in altında olması şartları bir arada aranacak.

 

Bu kriterler doğrultusunda, ilgili başhekimlik ihtiyacı belirleyerek personel talebinde bulunacak. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün uygun görüşüyle İl Sağlık Müdürlüğü’nün alacağı onay neticesinde görevlendirme yapılacak.

 

Tek aile sağlığı biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği çalışanlarına nöbet görevi verilmeyecek. Aile hekimliği çalışanlarına mesai saatleri içinde nöbet tutturulmayacak.

 

NÖBET İZNİ VERİLMEYECEK

 

Aile hekimliği çalışanlarına haftalık mesaisi dışında tuttuğu nöbetler için nöbet izni verilmeyecek. Nöbetler ertesi gün çalışmasına imkan verecek şekilde düzenlenecek. Örneğin, Salı günü akşam saat 17.00’den Çarşamba sabah saat 08.00’e kadar nöbet görevi verilmeyecek. O gün hasta yoğunluğunun fazla olduğu 17.00 ila 24.00 saatleri arasında nöbet görevi verilecek. Pazar günü sabah 08.00’den pazartesi sabah 08.00’a kadar olan 24 saatlik nöbet yerine pazar sabah 08.00’den akşam 17.00’ye ya da en fazla 24.00’e kadar olacak şekilde aile hekimliği çalışanlarına görev verilecek. Bu nöbetlerin karşılığında 657 Sayılı Kanun’un Ek-33’üncü maddesinde belirtilen ve aile hekimliği çalışanının unvanının karşısında gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenecek. Örneğin aile hekimliği uzmanı olan aile hekimine 100 gösterge rakamı, pratisyen hekim olan aile hekimine 90 gösterge rakamı, aile salığı elemanı olan hemşireye (mesleki yükseköğrenim görmüş) 60 gösterge rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar ödenecek.

 

UYGULAMA İLE İLGİLİ TEREDDÜTLERDE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU’NDAN GÖRÜŞ ALINACAK

 

Öte yandan genelgede, “E-II ve E-III tipi entegre hastanelerde aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin 10’uncu maddesi çerçevesinde nöbet hizmetleri sürdürülecektir. Bu yerlerde sözleşmeli olarak görev yapan aile sağlığı çalışanlarına, nöbet ücreti ödenmeksizin ve nöbet izni kullandırılmaksızın farklı katsayıdan ödeme yapılmaya devam edilecektir. Uygulamaya ilişkin tereddüt hasıl olduğundan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan görüş alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.