Kategoriler
Haberler

İzmir Tabip Odası DEÜ hakkında açıklama yaptı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde performans sistemi uygulanmaktadır.

Sağlık Çalışanları, bu sistem uygulanmaya başlandığında yöneticilereve kamuoyuna çeşitli uyarılar yapmışlardır..
“Sağlık hizmetleri kalitesini olumsuz etkileyecektir. “
“Hastaların cebinden daha fazla para çıkacaktır.”
Sağlık çalışanlarının emeği giderek ucuzlatılacaktır.”
“Tıp fakülteleri hem maddi hem insan gücü olarak zor durumlara düşecektir”
Bütün bu uyarılara kulak verilmemiştir. Sonuç olarak ne yazık ki bugün,Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi zarar etmektedir.
Fatura sağlık çalışanlarına çıkarılmıştır. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin yaklaşık yarısı kesintiye uğratılmıştır.
Sadece çok az sayıda çalışanın gelirlerinde, aldıkları puanlara bakılarak küçük düzeltmeler yapılmıştır. Bu uygulama çalışanlar arasındaki adalet duygusunu zedelemiştir.
Adeta, yönetiminde hiçbir şekilde söz sahibi olmadıkları bir işletmenin zararı ,çalışanlara ödetilmektedir.
En kritik hastalara bakmak durumunda olan Tıp Fakülteleri hastaneleri, büyük insangücüne sahiptir, yüksek  maddi kaynaklar harcanarak oluşturulmuş kurumlardır.Bu kurumlar basit bir işletme anlayışıyla yönetilmemelidirler.
Yönetimler açık,adil,şeffaf olmalıdırlar ve çalışanlar arasında adalet duygusunu , iş barışını ve ekip anlayışını  zedelememelidirler.
İzmir Tabip Odası olarak,Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi özelinde ,performans sisteminin adaletsizliğine karşı kamuoyunun dikkatini çekiyor,yaratacağı yıkım ve zararlara karşı tepkisiz kalmayan sağlık çalışanlarının haklı mücadelesini destekliyoruz.
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.