Kategoriler
Haberler

TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı ile görüştü

28 Ağustos 2012 Salı günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Başkan Özdemir Aktan, II. Başkan Gülriz Erişgen, Genel Sekreter Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi üyeleri Osman Öztürk, Arzu Erbilici, Filiz Ünal İncekara ve Pelin Yargıç’tan oluşan bir heyetle Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüştü.

Sağlık ortamında yaşanan şiddet, çalışma süreleri ve icap nöbetleri, aile hekimleri ve uzman hekimlere yazılan acil nöbetleri, acillerde yaşanan sorunlar, emekli hekim maaşları, tam gün yasası, Türkiye’deki hekim sayısı, Kamu Özel Ortaklığı süreci, Kamu Hastane Birlikleri, tutuklu tıp ve sağlık öğrencilerinin durumu gibi Türkiye Sağlık Ortamı ile ilgili pek çok konuda Türk Tabipleri Birliği (TTB) görüşleri Sağlık Bakanı’na aktarıldı.

Kendisi sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetten rahatsızlığını ifade etti, ancak şiddetin sebepleri ile arttığı yönündeki TTB görüşlerine katılmadığını belirtti. Emekli hekimlerin maaşlarının düşük olduğu konusuna katıldığını ancak bu konunun emeklilik sisteminin gelir-gider dengesiyle de ilişkili olduğunu ifade etti. Bununla birlikte şiddet ve emekli hekim maaşları gibi konularda TTB ile değerlendirmelerde bulunmaya ve çalışma yürütmeye açık olduklarına değindi.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.