Kategoriler
Haberler

Yüzük dozimetresi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla ‘Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personel’ konulu bir genelge yayınlandı. Genelgede, iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresinin 35 saat olduğu; bu süre içerisinde radyasyon dozu limitlerinin ayrıca dikkate alındığı hatırlatıldı.

Doz limitlerinin aşılmaması, aşıldığı takdirde ise alınacak tedbirler konusunda ilgili yönetmeliğin yayınlandığına dikkat çekildi. Bu kapsamda sağlık kurum ve kuruluşlarında Radyasyon Güvenliği Komitesi oluşturulacağı ifade edildi. Radyasyon doz limitleri ile kişisel cep, el bileği veya yüzük dozimetresi kullanacak personelin belirlendiği hatırlatılan genelgede, “Radyasyon Güvenliği Komitesince belirlenen ve radyasyon görevlisi olmamakla birlikte radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı yıllık 1mSv etkin doz değerinden fazla doza maruz kalma ihtimali bulunan personele tedbir amaçlı kişisel dozimetre kullandırılması öngörülmüştür. Bu bağlamda dozimetre teminine ve kullandırılmasına idarece özen gösterilmesi gerekmektedir.” denildi.

İdarenin, personelin sağlığını korumak, doz aşımına maruz kalmasını önlemek ve iş güvenliğini sağlamak için işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizatı eksiksiz bulundurması gerektiği belirtilen genelgede; “Kişisel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin aşıldığının tespiti halinde idarece alınacak tedbirler ile izin süreleri belirlenmiştir. Personel sağlığını korumaya yönelik bu tedbirlere idarelerin hassasiyetle uyması, izin verilmesi öngörülen durumlarda mutlak suretle iznin ilgili personele zamanında kullandırılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin çalışma şeklinin, kanuni süreyi aşmamak kaydıyla, hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması bakımından vardiya veya nöbet şeklinde düzenlenebileceği kaydedildi. Bu personelin normal mesai dışında icap nöbetine çağrılması halinde, icap nöbetinde bilfiil çalışılan sürenin de haftalık çalışmak süresine dahil edileceği aktarıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.