Kategoriler
Duyurular Haberler

Dikkat, sadece on beş gününüz var!

12 Aralık 2010 tarihinde merkezimizce uygulanan Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Testi -1 (TTBT-1) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT)  soru kitapçıklarındaki bazı soruların hatalı olduğu öne sürülerek bu soruların iptali talebiyle Ankara 15.İdare Mahkemesinde açılan davada anılan Mahkemenin 21/09/2011 tarih 2010/2452 Es, 2011/1520 K. Sayılı kararı ile dava konusu işlemin ve uyuşmazlığa konu olan soruların iptaline karar verilmiştir.

Danıştay nezdinde yapılan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay 8. Dairesinin 2011/9234 Es, 2012/4081 K. Sayılı kararı ile de İdare Mahkemesinin kararı onanmıştır.

Hekimlerin Sosyal Medya Platformuna Katıl !!!

Danıştay nezdinde Merkezimizce karar düzeltme yoluna başvurulmuş olduğundan buradan çıkacak bir bozma kararının hakkınızda bu bildirimi sonrasında yapılacak yeni yerleştirmenin geri alınması neticesinin doğurabilecek, bu ihtimalde yeni yerleştirme kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

Mevcut idari yargı kararının uygulanmasının gerekliliği ve Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun kararları doğrultusunda yapılan bu yeni değerlendirme ve yerleştirme sonuçlarına göre üst tercihlerinizden biri olan yukarıda belirtilen uzmanlık programına yerleşmeye hak kazandınız. Yeni yerleştirildiğiniz programda uzmanlık eğitimi isteyip istemediğinizi 15 gün içerisinde Merkezimize bir dilekçe ile ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuruda bulunmamanız halinde hakkından feragat etmiş sayılacaksınız. Belirtilen süreden sonra yaptığınız başvuru işleme alınmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.