Kategoriler
Duyurular Haberler Mevzuat

Tezim yetişmedi, uzmanlık sürem nasıl uzar, asistanlık ne zaman biter? ve birçok sorunun cevabı!

Şemayı detaylı incelemek için şemanın üzerine tıklayın !!!

Tezini yetiştiremeyen uzmanlık öğrencisinin durumu nedir?

Tez konusu uzmanlık öğrencisinin eğitim sorumlusu tarafından ana dallarda eğitim süresinin ilk yarısı içinde, yan dallarda eğitim süresinin ilk 6 ayı içinde belirlenir ve uzmanlık öğrencisine bildirilir. Uzmanlık öğrencisi hazırladığıtezi eğitim süresinin bitimine 3 ay kala jüri önünde savunur. Bu noktada tezin yetiştirilememesi mazareti ile ilave zaman istenmesi mümkün değildir

Tez jüri önünde savunulduğunda 3 sonuç söz konusu olabilir: (1). tez kabul edilir. (2). şekli eksiklerin giderilmesi için en fazla 1 ay süre verilir. (3). tez reddedilir. (başarısızlık)

Başarısızlık durumunda tez danışmanının önerisi ile kurumun akademik kurullarında görüşülerek uzmanlık eğitimi süresine altı aylık bir süre eklenir. Tez savunmasında başarısızlık durumu oluşmadan eğitim süresine ilave süreeklenmesi söz konusu olamaz.

Uzmanlık eğitimi süresi hangi durumlarda uzatılabilir?

Tezin uzmanlık eğitimi süresi bitmesine 3 ay kala jüriye sunulmasını (Madde 28, fıkra (3)) takiben en geç bir ay içinde tez jüri önünde savunulur (Madde 28 fıkra (4)).

Jüri: (1). tezi kabul edebilir; (2). gerekli görürse bu andan itibaren 1 ay içinde tamamlanması gereken bir düzeltme isteyebilir; (3). Tezi reddedebilir.

Tez reddedildiği takdirde tez danışmanının önerisi ile kurumların akademik kurullarında görüşülerek eğitim süresi 6 ay uzatılır. 6 ay uzatma sonunda tez tekrar reddedilirse 15 gün içinde oluşturulan yeni bir jüri tezi inceler vetez 1 ay içinde tekrar savunulur. Tez yine reddedilirse uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir.

Tezi kabul edilenler bitirme sınavına girdiklerinde başarısız olurlarsa, veya bu sınava girmezlerse 6 ay içerisinde sınava tekrar alınırlar. (Bu süre içinde ilişikleri kesilmez). İkinci bitirme sınavında da başarısız olanların veyasınava girmeyenlerin uzmanlık eğitim ile ilişikleri kesilir.

Tez savunması yapılmadan tez konusundaki çalışmalar yetiştirilemediği için uzatma yapılamaz, bitirme sınavına girilmeden eğitim yetersiz denilerek uzatma yapılamaz.

Kısaltmalar 

UES – Uzmanlık Eğitimi Süresi

t = uzmanlık eğitimin normal bitiş süresi.

“t-3 ay” = uzmanlık eğitimi normal bitiş gününden 3 ay öncesi;

“t+6ay” = uzmanlık eğitimi normal bitiş süresinden 6 ay sonrası

 

* Madde 28, 5 inci fıkra

** Madde 28, 6 ncı fıkra

*** Eğitim sorumlusu tarafından seçilir. Madde 28, 2 nci fıkra

**** Tez danışmanı birim sorumlusu tarafından tayin edilir. Tez danışmanının eğitim sorumlusu olma niteliğine sahip olması şart değildir. Madde 28, 2 nci fıkra

***** Tez jürisi eğitim sorumlusu kişilerden oluşur. Yeterli sayıda eğitim sorumlusu o uzmanlık alanından bulunamazsa başka alanlardaki eğitim sorumluları arasından akademik kurul tarafından seçilir. Jüri başka kurumlardaki eğitim sorumlularından da oluşabilir. 

# Akış şemasında, TUEY de tanımlanan sürelerin sonuna kadar kullanıldığı farzedilmiştir. Ancak bu süreler sonuna kadar kullanılmayabilir.

“Tezim yetişmedi, uzmanlık sürem nasıl uzar, asistanlık ne zaman biter? ve birçok sorunun cevabı!” için bir yanıt

Tezden başarısızlık alınca uzmanlık süresi 6 aya kadar uzuyor.yani isterseniz 4.ayda da tezi verebilirsiniz. Zaten ilk verdiginiz tezin mükemmel olması gerekmiyor, direkt uzama istediğinizi belirtirseniz ciddi ciddi tez sınavına alinmayabilirsiniz.
Bir de su yol var uzatma için, bes yıl egitim süresi olup dilekçe ile yeni yönetmenliğe geçip dört yıla düştüyseniz tekrar dilekçe verip bes yıla çıkabilirsiniz. Hiç tezle uğraşıp gereksiz yere başarısızlık almazsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.