Kategoriler
Haberler

TTB Ne yapmaya çalışıyor?

Değerli Meslektaşlarım,

663 sayılı KHK ile siz değerli aile hekimlerine getirilmesi planlanan acil nöbetler ile ilgili AHEF’in yol planını ve kısıtlama çalışmalarını biliyorsunuz.

3 ağustos 2012 tarihinde çıkartılan genelge ile bir çok ilde aile hekimlerine konulmak istenen nöbetler iptal edilmiş, AHEF ve Derneklerimizin çabaları ile aile hekimleri nöbetleri engellenmiştir.

Bütün bu çabalarımız olurken TTB tarafından bu genelgeye yürütme durdurma davası açıldığını öğrendik. Buna gerekçe olarak gösterdikleri argumanlar haber olarak linktedir.

Yapılan başvuruda, söz konusu nöbet uygulamasının, birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimlerinin görev kapsamını aştığı, çalışma sürelerini ölçüsüz biçimde artırdığı ve dinlenme haklarını ortadan kaldırdığı, sağlık hizmeti alanların da yaşam hakları ile maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme haklarını ihlal ettiği, asli ve sürekli kamu hizmetinin bu biçimde örgütlenmesinin ve sürdürülmesinin hukuka uygun olmadığı üzerinde duruldu.”

Aslen bizi ilgilendiren bir konuda tek muhatabın AHEF olduğu bilinmesine rağmen bize danışılmadan yapılan bu başvuru özünde her biri hekim olan Aile Hekimlerinin çalışma şartlarına olumsuz bir müdaheledir. Kabul edilemez…

TTB Başkanı ile az önce bir telefon konuşması yaptım. Konu ile ilgili bilgi talebimiz ve görüşme isteğimiz olumsuz karşılandı,vakit ayrılamadı…

Tüm bu gelişmeler ışığında TTB nin Aile Hekimlerini karşılarına alacaklarını bile bile bu tarz yaklaşım içinde olmalarını hayal kırıklığı ile karşılıyor ve meslek örgütümüzün derhal bu davadan çekilmesini talep ediyoruz.TTB yönetimi ve hukuk müşavirleri yaptığmız görüşmelerde dava ile ilgili geri çekme sürecini talep ettik ve izliyoruz. Bu konuda TTB nin aile hekimlerini derinden etkileyecek olumsuz bir girişim yapmayacaklarını düşünüyoruz .

AHEF güçlü kurumsal duruşunu sürdürecektir.

Dr.Murat Girginer
AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

Kaynak: Kaynak: Medimagazin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.