Kategoriler
Haberler

Bedelli Askerlik teklifinin tam metni

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla

Hasan ÖREN
Manisa Milletvekili

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 52 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) 28 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 15.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında def’aten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde de ödeyebilirler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlardan istekliler, altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

Bedelin ödenme usul ve esasları ile kaynağın kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir.

Madde 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Bedelli askerlik uygulaması,1987, 1992, 1999 ve 2011 yıllarında olmak üzere daha önce dört kez yapılmıştır.

1999 yılındaki bedelli askerlik uygulaması ise Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem felaketinde uğranılan ağır kayıpların ve bu afet nedeniyle doğan zararların giderilmesine katkıda bulunmak amacını taşımaktadır.

Ülkemizde ortalama yaşın ve eğitim düzeyinin yükselmesi ile birlikte askere gitme yaşı da yükselmiştir. Bu süre içerisinde evlenip iş kuran, çoluk çocuğa karışan gençler vatani görevlerini hep ertelemek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi bakaya sayısının her yıl arttığı gözlenmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel ordu olacağı uzun zamandır gündemdedir. Bu nedenle barış zamanlarında zaman zaman çıkarılacak bedelli askerlik uygulamalarının uygun olacağı düşünülmektedir. Gençlerimizin en verimli çağlarında iş ve sosyal yaşamdan uzun süre ayrı kalması gelecek planlarında aksamalara neden olmaktadır.

Teklifimiz ile 28 yaşını doldurmuş olan yükümlüler, bedel ödemek suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile, 28 yaşından gün almış askerlik yükümlülerinin bedel ödemek suretiyle askerlik hizmetini yapmış sayılmaları sağlanacaktır.

Madde 2- Bu madde yürütme maddesidir.

Madde 3- Bu madde yürürlük maddesidir.

Teklifin tam hali

20140714-161101-58261808.jpg

“Bedelli Askerlik teklifinin tam metni” için 8 yanıt

Valla siz teklif falan yapmayın ya şu adamın twitter hesabı varsa özlü sözler yazayım

Pardon ama bunun 30 yaş için çıkan yasadan ne farkı var? 25 yaşına düşürmedikçe hiç bir işe yaramaz!

CHP’nin şuana kadar kabul edilmiş bir önergesi yok. O yüzden bizim iş yattı. Yinede cumhur başkanlığı seçimlerine kadar bu iş çözülmezse AKP ye oy yok. Kafaya koydum bu seçimlerde %100 diğerine oy kullanıcam.

ALLAH AŞKINA 25 YAŞ + 15 BİN !!! LÜTFEN…. CHP İŞTE SANA BU YÜZDEN OY VERMİYORUM 25 YAŞ OLSUN …. VEKİLİN BİLE İNSANLARI DÜŞÜNMÜOR.. BİRDE MİLLETİN VEKİLİ OLUCAK… LÜTFEN SİTE KURUCULARI PLATFORM ÜYELERİ ALLAH RIZASI İÇİN 25 YAŞ + 15 BİN ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPALIM …

neden 28? hangi chp li vekilin çocuğu 28 yaşında da özellikle 28 olsun istiyo? bence 26 olmalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.