Kategoriler
Basından Haberler

Hürhaber: Torba yasaya 10 madde eklendi bedelli askerlik

asker_4

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve meclis kapanmadan geçirilmesi beklenen “torba tasarıya” 10 madde daha eklendi. Fakat son günlerde büyük beklenti oluşan ve mağdurlarının sabrının taştığı Bedelli Askerli uygulaması hala eklenmiş görünmüyor.. Tasarının görüşmelerine bugün devam edilecek.

Komisyonda, öğlen başlayan görüşmelerde Hükümeti sırasıyla Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ve Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ile Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç temsil etti.

Tasarıya, verilen önergelerle 10 madde daha eklendi.

1- Tasarı üzerinde AK Parti, CHP ve MHP’nin verdiği ortaklaşa önergenin kabul edilmesiyle, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) üyelerinin borçlarının ödenmesi konusunda kolaylık getirildi.

Buna göre, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve yeminli müşavirlerin, üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını 9 taksitte ödemeleri durumunda, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Bundan yararlanmak isteyenlerin, düzenlemeni kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar birime başvurmaları şart olacak.

2- Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınma kültür varlığıdır” kaydı konulan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilen büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından emlak vergisinin yarısı, çevre temizlik vergisinin de tamamı alınacak.

Kesin yapılanma yasağı getirilmesine rağmen üzerlerine yapı tesis edilen parseller ve kanuna aykırı eklenti yapılan taşınmazlar, bu aykırılıklar giderilinceye kadar veya yapılar yıkılıncaya kadar bu muafiyetten yararlanamayacak. Böylece kanuna aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Boğazici Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesi’nde konut veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür varlıkları ise bu muafiyetten yararlanamayacak.

Muhalefetten Risale-i Nur önergesi eleştirisi

3- Tasarı üzerinde AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal’ın verdiği önergenin kabul edilmesi değişiklik yapıldı. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu kararıyla memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, hak sahiplerinin münasip bedel talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla, eser, sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilecek. Bu husustu karar verilebilmesi için eserin Türkiye’de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları tarafından üretilmiş olması gerekecek. Eserin topluma ulaşmasını sağlayacak şekilde yayımlanması zorunlu olacak. Bu önerge, komisyonda uzun süre tartışıldı. 

Muhalefet, önergeyle kamuya mal olmuş Risale-i Nur eserinin yayımının engellendiğini öne sürerek, bu önergeye karşı çıktı.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bu düzenlemenin sadece Bediüzzaman Said Nursi tarafından yazılan Risale-i Nur ile ilgili olmadığını ama onu da kapsadığını söyledi.

4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ise önergede, “Bakanlar Kurulu kararında belirtilen eserin topluma ulaşması sağlanacak şekilde yayımlanması zorunludur” denildiğini anımsatarak, eserin yayımının engellenmediğini söyledi. İslam, “Varisçilerden bazıları bir eserin yayımlanmasını istemediği zaman yayınlanamıyor, bu önerge de bu durumu ortadan kaldırıyor” dedi.

5- Aylıktan kesme cezası alan aday memurun görevine son verilecek 

6- Tasarıya eklenen başka bir maddeye göre, aday memurken aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun görevine son verilecek.

7- Tasarıya eklenen önergeyle, tapu kadastro çalışanları aleyhine başlatılacak rücu istemlerine ilişkin zaman aşımı süresi belirleniyor. Buna göre, tapu ve kadastro işlemleriyle ilgili olarak, devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle yapılan öde dolayısıyla, ihmali bulunan personel aleyhine başlatılacak rücu istemleri, ödeme tarihinden itibaren 2 yıl, zarar yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrayacak.

8- Sümer Holding A.Ş’de çalışan sözleşmeli personelden işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmayacak.

9- İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde çalışan memurlar ile sözleşmeli personele, ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 3 katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebilecek. Buna göre ödeme yapılacak personel sayısı, toplam personelin yüzde 10’unu geçmeyecek. Bu ödemenin bütçeye ek maliyetinin yıllık 14 milyon TL olacağı belirtildi.

Araştırmacı kadrosuna atananların atama işlemleri, Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacak.

10- Ağrı’nın doğalgaz sorunu gideriliyor

Tasarı üzerinde AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan önerge de kabul edildi. Buna göre, doğalgaz iletim hatları BOTAŞ tarafından inşa edilen şehirlerde, 3 defa dağıtım lisansı ihalesine çıkıldığı halde istekli çıkmaması durumunda, ilgili il özel idaresi veya belediye tarafından kurulacak anonim şirkete dağıtım lisansı verilecek ve şirket o şehirde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi unvanını alacak. Bu kapsamda olan illerin Ağrı, Artvin, Hakkari, Şırnak ve Tunceli olduğu belirtildi.

MHP Manisa Milletvekili Sümer Oral ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın önergesi de benimsendi. Buna göre, nöbetçi memurluğu kurulmasını ve olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat devamını sağlayan kanun yürürlükten kaldırılıyor. 

MHP, 4-C’lilerin kadroya alınması için önerge verdi, ancak önerge kabul edilmedi.

Muhalefetin 4-C ile ilgili eleştirilerini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Aralık 2013’te ilkokul mezunu 4-C’li bin 33 lira maaş alırken, şimdi yüzde 45 artışla bin 538 lira aldığını belirterek, “Ortaöğretim mezunu 4-C’li bin 144 lira alırken, şimdi bin 650 lira alıyor. Yükseköğretim mezununun maaşı da bin 253 TL’den bin 760 TL’ye çıktı” dedi.

“Torba tasarının” görüşülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: Hür Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.